Представяне на „Социалните дилеми: когнитивна перспектива“ от доц. д-р Морис Гринберг

Представяне на „Социалните дилеми: когнитивна перспектива“ от доц. д-р Морис Гринберг
Wed 10 February 2021
Wednesday 10 February 2021
4:40 PM - 5:50 PM
Ended
Virtual event

Център за книгата и Изследователски център по когнитивна наука на Нов български университет Ви канят на представяне на „Социалните дилеми: когнитивна перспектива“ от доц. д-р Морис Гринберг на 10. февруари 2021 г. от 16.40 ч. в Zoom. Модератор на събитието е д-р Евгения Христова с дискутанти проф. д-р Лилия Гурова и проф. д-р Георги Менгов, СУ „Св. Климент Охридски“.

Социалните дилеми са ситуации, в които непосредствените действия в собствен интерес са в конфликт с дългосрочните колективни интереси. Най-интересният въпрос при изучаването на поведението на хората в социална дилема е въпросът какви са причините те да си сътрудничат, а не да бъдат егоисти. В книгата са разгледани модели на вземане на решение от теория на игрите, социалната психология и когнитивната наука, които предлагат обяснения за сътрудничеството в играта „Дилема на затворника“ – най-известната игра, описваща социална дилема.

Събитието ще се проведе в Zoom, Me eting ID: 873 4427 0266, Security: 153548.

Ще откриете сборника в Електронния каталог на изданията на НБУ.  

62 Views - 11/02/2021 Last update
culture education Virtual event

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Virtual eventAre you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Център за книгата Нов български университет
  2. Представяне на „Социалните дилеми: когнитивна перспектива“ от доц. д-р Морис Гринберг
 
 
 
 
Your changes have been saved.