Представяне на книгата „Семиотични орбити“

Представяне на книгата „Семиотични орбити“
Image from nbu.bg
Thu 19 April 2018
Thursday 19 April 2018
8:30 AM
Ended

Център за книгата представя книгата „Семиотични орбити: Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс“ от гл. ас. д-р Рени Янкова на 19 април 2018 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет. Водещ на събитието е проф. Кристиан Банков.

Книгата на Рени Янкова „Семиотични орбити. Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс“ е пътуване през полетата на философията, навигирано от стремежа към проясняване на три концепции - за знака, за навика и неговото нарастване до норма, за ритуала като удържащ гравитационен център на определени значения.

Разделена на три основни глави, книгата предлага на читателя движение по три орбити, всяка надграждаща смисъла, кристализирал от предишната. Авторката постепенно стеснява перспективата от проблема за знака в различните епохи, през конкретното и задълбочено вглеждане във философията на американския прагматист Чарлс Пърс до смелото прилагане на неговите концепции върху антропологичния проблем за ритуала. Запазвайки духа на Пърсовата прагматистка традиция, Рени Янкова конструира нова триада: навик - норма - ритуал, за да отговори на няколко значими въпроса от антропологичната теория за ритуала. Чрез прилагането на семиотичния прагматизъм на Пърс, тя въвежда и свой структурен модел на феномена, улавящ неговата динамика и статичност - проблем, явяващ се задънена улица за много от по-ранните изследователи.

За автора:

Рени Янкова е възпитаник на НБУ, първоначално в  магистърска програма „Реклама и стилове на живот“, където се запалва интересът ú към семиотиката и философията. След завършване на програмата, този интерес се развива с тригодишна работа по докторат, посветен на проблема за навика във философията на известния американски семиотик и прагматист Чарлс Пърс. Към момента Рени Янкова е главен асистент в Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания на НБУ и преподава в бакалавърски, магистърски и докторски програми на университета.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

С медийната подкрепа на Аз чета

1137 Views - 20/04/2018 Last update
culture education
ulitsa "Montevideo" 21, Sofia, 1618, Sofia City Province, Bulgaria

Event from
nbu.bg

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

ulitsa "Montevideo" 21, Sofia, 1618, Sofia City Province, Bulgaria

Browse other venues in Chelsea
Discover now

The best nearby experiences from our partners


Discover more events in Sofia
Discover now


ulitsa "Montevideo" 21, Sofia, 1618, Sofia City Province, Bulgaria

Event from
nbu.bg


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
 
 
 
 
Your changes have been saved.