Представяне на уебсайт, посветен на проф. Петър Мутафчиев

Представяне на уебсайт, посветен на проф. Петър Мутафчиев
Image from petarmutafchiev.nbu.bg
Tue 5 June 2018
Tuesday 5 June 2018
4:30 PM
Ended

Център за книгата отправя покана за участие в представянето на уебсайт, посветен на живота и значимостта на научното дело на проф. Петър Стоянов Мутафчиев (1883–1943), на 5 юни 2018 г. от 16:30 ч. в книжарницата на корпус І в Нов български университет. Водещ на събитието е доц. д-р Веселин Методиев, а дискутанти са Пламен Буланов, Тихомир Асенов и Любомир Томов.

Сайтът запознава с основни моменти от биографията на проф. Мутафчиев, допълнени с избрани фотографии от личния му архивен фонд, дарен на НБУ от неговата дъщеря акад. Вера Мутафчиева и съхраняван в Университетския архив. Биографията му е допълнена със словата за него, казани In Memoriam от някои от имените му съвременници като Георги Константинов, Иван Дуйчев и Любен Диков.

Важна част от сайта е подробна библиография, включваща почти всички трудове от и за проф. Мутафчиев. Това е инструмент подпомагащ бъдещи изследвания, посветени на личността на проф. Мутафчиев, както и в такива, свързани със Средновековна България и страните от Византийската общност.

Сайтът представя накратко личния архивен фонд на проф. П. Мутафчиев, съхраняван в Университетския архив, с някои от по-интересните и ценни документи в него. Публикувана е информация и тези книги от и за П. Мутафчиев, които предлага библиотеката на своите читатели. На потребителите на сайта е предложена и секция с две „образователни задачи“. Първата се основава на картотечните бележки на П. Мутафчиев, свързани с неговата научна дейност и писани на няколко езика. Любознателните потребители ще имат възможност да разчетат, преведат и тълкуват личните бележки на големия учен. Втората задача представлява тест с въпроси от средновековната история на Балканите, като в основата му стоят текстове на П. Мутафчиев.

За участниците:
Доц. д-р Веселин Методиев е член на Настоятелството на НБУ и ръководител на департамент „История“.
Т. Асенов, Л. Томов и П. Буланов са служители в Центъра за книгата на НБУ.

997 Views - 06/06/2018 Last update
culture education
ulitsa "Montevideo", Sofia, Sofia City Province, Bulgaria


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

ulitsa "Montevideo", Sofia, Sofia City Province, Bulgaria

The best nearby experiences from our partners


Discover more events in Sofia
Discover now


ulitsa "Montevideo", Sofia, Sofia City Province, BulgariaAre you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
 
 
 
 
Your changes have been saved.