ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

Saturday  20 April  2019  8:30 AM    Sunday  21 April  2019 5:00 PM
Save Saved
Last update 22/04/2019
  130

ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម
Financial_Management_for_Business_Owner
????ធ្វើនៅថ្ងៃទី 20-21 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019 នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2
????ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:00 ល្ងាច
????‍បង្វឹកដោយលោក ស៊ាន ធនិន អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
????ទទួលការបង្វឹកដូចខាងក្រោម៖
1.ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ?
2.ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងវិភាគសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនដែរឬទេ?
3.ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែគ្រប់គ្រងចលនាសាច់ប្រាក់​ និងរូបិយវត្ថុដែរឬទេ?
4.ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ​ និងបំណុលដែរឬទេ?
5.ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ?
6.ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែកៀរគរដើមទុន​ដែរឬទេ?
????សម្រាប់ការចូលរួម សូមទាក់ទង៖
????023 6666 999
????087 887 718
????085 311 183
????010 386 543
????010 333 041
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ100%)????
...............................................................
????ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុច Link ខាងក្រោម ៖:
-ភាពរីកចម្រើនរបស់សមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club
????http://bit.ly/2shzZ6G
-មតិគាំទ្រជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម
????https://bit.ly/2FyLbAl
-CEO TV
????https://bit.ly/2rRILF8
-FB page CEO Master Club
????https://www.facebook.com/ceomasterclub
CEO Master Club_2019

Nearby hotels and apartments
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
ផ្លូវ ៩៧, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
ផ្លូវ ៩៧, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា