7 Habits of Highly Effective People MasterClass

Saturday  16 February  2019  9:00 AM    Sunday  17 February  2019 6:00 PM
Save Saved
Last update 07/03/2019
  222

???? Your Transformation Starts Here ????
အကယ္၍သင္ဟာ သင္လိုခ်င္တဲ့၊ သင့္အတြက္အေရးၾကီးတဲ့ ရလာဒ္ေတြကို ထပ္ခါတလဲလဲ ရေအာင္ေနထိုင္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲေနာ္? ????????????
ဒါကိုမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔အမ်ားစုကထင္ၾကမွာပါ။ ☠️☠️☠️ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီလိုပဲေတြးခဲ့တယ္။ ထင္မိခဲ့တယ္။ ယံုမိခဲ့တယ္။
သင့္မွာလည္း ဒီလိုအေတြးေတြ လက္ရိွအခ်ိန္မွာရိွတယ္ဆိုရင္ "ဒီ၂ရက္သင္တန္းဟာ သင့္ဘဝအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးႏွင့္ တန္ဖိုးအရိွဆံုး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။" ????????????
ကမာၻေက်ာ္နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CEO မ်ား၊ ထိပ္တန္းအားကစားသမားမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား မႈကိုရေနသူမ်ားမွာ သူတို႔လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ေနေသာ စနစ္တက် ေတြးေခၚနည္း၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံနည္းႏွင့္ ေနထိုင္နည္းေတြ ရိွတယ္ဆိုတာကို အထူးေျပာစရာ မလိုပါ။
"Change your habits, change your life" ဆိုသလို လူအမ်ားစုက မေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြကို ေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြႏွင့္ အစားမထိုးႏိုင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈကိုေရရွည္မထိန္းထားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲျခင္း တို႔ကိုမသိေသးေသာေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မိမိလိုခ်င္တဲ့ ရလာဒ္ကိုမရႏိုင္ (သို႔) ရရင္ေတာင္မွ ခဏပဲရႏိုင္ၾကပါတယ္။ ????????????
Dr. Stephen Covey ေရးသားခဲ့ျပီး သူကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္၊ သူကိုင္တိုင္သင္ျပ ေပးခဲ့ေသာ ဒီ "7 Habits of Highly Effective People" ကေတာ့ လူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို Effective ျဖစ္လာေအာင္ စနစ္တက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့တာႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ????????????
Effective ဆိုတာမိမိအလိုရိွေသာ ရလာဒ္ကို ထက္ခါတလဲလဲ ရယူႏိုင္ျခင္းလို႔ ဆိုလုိပါတယ္။ ????????????
နိယာမမ်ားအေပၚမူတည္ထားျခင္း၊ အေျခခံက်ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳရသည္မွာ လြယ္ကူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ား စြာကို ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ ရယူႏိုင္ေစပါတယ္။
သင္ဟာလက္ရိွအခ်ိန္ထက္ ပိုမိုေသာအစြမ္းအစမ်ား သင့္မွာရိွသည္ကို ယံုၾကည္တယ္၊ ပိုျပီး Effective ျဖစ္တဲ့ဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္တယ္၊ ဘဝကိုမိမိအတြက္သာမက အမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရိွရိွေနထိုင္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးျပီ၊ အဆင္သင့္ ျဖစ္ျပီဆိုရင္ ဒီသင္တန္းမွ လိႈက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါတယ္။ ????????????
"7-Habits of Highly Effective People : The Most Powerful
Lessons in Personal Transformation."
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? 16th & 17th February ( 9am to 5pm) ????????????
???????? Call Now to Register 09 7788 6655 1 ~ 3 ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
7 Habits MasterClass ဆိုုတာဟာ ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္းကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုုးဟု အားလံုုးက သေဘာတူ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ စာအုပ္ႏွင့္ ထိုစာအုပ္ထဲမွ Principles မ်ားကို လူေတြနားလည္က်င့္သံုးႏိုုင္ေစရန္ ပညာရွင္မ်ား ေပါင္းစပ္ျပဳစုထားေသာ MasterClass ျဖစ္ပါတယ္။
ဘဝကို စစ္မွန္ေသာမူမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုုးအက်ိဳးရွိေအာင္ေနနည္းမ်ား၊ ဗဟုသုမ်ား ႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုုးခ်လိုု႔ရေသာ ၂၁ ရာစု skills မ်ားျဖစ္ေသာ
☑️ Self Awareness
☑️ Emotional Intelligence
☑️ Vision and Goal Setting
☑️ Discipline (Will Power)
☑️ Planning and Problem Solving
☑️ Listening and Communication
☑️ Self Leadership
☑️ Influencing
☑️ Collaboration
☑️ Respect and Empathy
☑️ Fulfilled life.
ဒီ Program ကိုု ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င္းပခဲ့ျပီးလက္ေတြ႕က်း ထိေရာက္မႈရွိသည္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွ လူငယ္မ်ားလည္း ဒီ MasterClass ကို ကိုယ္တိုင္ experience လုပ္ႏိုင္ပါျပီ။
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
7 Habits of Highly Effective People ကို ဘယ္သူေတြ တက္သင့္လဲ❓
???? ဘဝကို အက်ိဳးရွိရွိႏွင့္ တန္ဖိုုးရွိေအာင္ေနခ်င္ေသာလူငယ္မ်ား။
???? မိမိကုိယ္မိမိ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ခ်င္ေသာလူငယ္မ်ား။၊
???? အနာဂတ္တြင္ ေအာင္ျမင္လိုခ်င္ေသာလူငယ္မ်ား။
???? အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံအလုပ္လုပ္ေနေသာလူငယ္မ်ား။
???? အမ်ားကို ဦးေဆာင္ရမည့္လူငယ္မ်ား။
???? မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား။
???? ေက်ာင္းသား/သူမ်ား။
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? 16th & 17th February ( 9am to 5pm) ????????????
???????? Call Now to Register 09 7788 6655 1 ~ 3 ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
MasterClass ကိုတက္ခဲ့သူေတြ ဘာေတြကိုအမ်ားဆံုးေျပာခဲ့ၾကလဲ။
(Common Feedback)
- လူတစ္ဦးအတြက္ 7 Habits သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။
- မိမိကိုမိမိ၊ မိသားစု ႏွင့္ အမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္ဖိုု႔ 7 Habits ကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။
- ဒီ ၂ ရက္မွာ ထင္ထားတာထက္ကို ဗဟုသုတေတြ၊ အေတြးအေခၚအသစ္ေတြႏွင့္ ခံယူခ်က္အသစ္ေတြ ရခဲ့ပါတယ္။
- 7 Habits ကိုအခုမွ သိရ ၾကားရလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။
- ဘဝရည္မွန္းခ်က္ေတြ ပိုမိုေလးနက္ ခိုင္မာလာပါတယ္။
- Mindset Change အတြက္ အေကာင္းဆံုုး သင္တန္း။
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ ဆရာမ်ား
(၁) ဦးေအာင္ျပည့္ထြန္း
✔ FranklinCovey USA မွတိုက္ရုိက္ရ႐ွိထားေသာ၊ ျမန္မာျပည္၏ တစ္ဦးတည္းေသာ 7 Habits MasterTrainer
✔ International Speaker and Trainer
✔ Brain Portal ၏ CEO & Founder
✔ စီးပြားေရး အၾကံေပးအရာရွိ (Singapore / Myanmar)
✔ World Institute of Action Learning Coach (USA)
✔ Certified Trainer and Accessor (Singapore)
✔ Psychology and Human Behaviour Expert (Singapore)
✔ Project Management Professional (PMI)
✔ Competent Communicator (Toastmasters International, US)
✔ Heart of Coaching Coach (USA)
(၂) ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္
✔ FranklinCovey USA မွတိုက္ရုိက္ရ႐ွိထားေသာ Certified Trainer
✔ Brain Portal ၏ Senior Trainer
✔ စီးပြားေရး အၾကံေပးအရာရွိ (Myanmar)
✔ Experienced Speaker & Facilitator
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
FranklinCovey Education Myanmar
"The Global Leader in Developing Character, Mindset & Effectiveness."
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? 16th & 17th February ( 9am to 5pm) ????????????
???????? Call Now to Register 09 7788 6655 1 ~ 3 ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
အေသးစိတ္သိရန္
http://www.thebrainportal.com/7-habits-of-highly-effective…/
SEL 7Habits

culture
Nearby hotels and apartments
သစ္စာလမ်း, တောင်ဥက္ကလာပ, Yangon, မြန်မာ
သစ္စာလမ်း, တောင်ဥက္ကလာပ, Yangon, မြန်မာ