Access Foundation

Friday  22 March  2019  9:00 AM    Monday  25 March  2019 5:00 PM
Save Saved
Last update 26/03/2019
  677

-Scroll for English-**
Kurz Access Consciousness The Foundation (Základy), vám umožní zmeniť čokoľvek a všetko, čo si v živote želáte zmeniť.
Vytvorí "základy" neobmedzených možností, aby ste si dokázali vytvárať život presne tak, ako ste si ho vždy predstavovali.
https://www.youtube.com/watchv=-W0A-4cp0RY
Miesto: Brighter Life Center, Hurbanovo námestie 5, 811 03, BA
Kedy: 22- 25.3.2019 (Piatok - Pondelok), 9.00 - 17.00 hod.
Cena: 1 100€
Predošlé podmienky : The Bars kurz
Certifikovaný Facilitátor: Rachel O'Brien
Kurz je v angličtine, s odborným slovenským prekladom
ČO SA NAUČÍTE?
Bude vám poskytnutá celá sada nástrojov, ktoré vám umožnia ísť priamo do "základov" obmedzení, z ktorých tak často vychádzame.
Ďalej: 5 Telesných procesov:
1. BUNKOVÁ PAMäŤ - neuveriteľne dynamický proces, ktorý
odstraňuje bunkovú pamäť z akejkoľvek traumy, zranenia, alebo
odumretých tkanív
2. BMM - Biomimetická & Biomimetrická mimikra - odstraňuje tam,
kde mimikujeme psychologickú a fyziologickú realitu druhých a
nášho okolia
3. MTVSS - reštrukturalizácia celkového imunitného systému,
narušenej alebo poškodenej DNA, odstránenie vzniknutých
nádorov
MTVSS sa dá aplikovať na systémy ako:
- metabolizmus a metabolizmus buniek, post gravidita efekt
- dýchací systém
- elektrický systém
- hlavný nervový systém
- tráviaci systém
- črevný systém
- dermu
- kostru
- lymfatický systém
- reprodukčný systém
- Kraniosakrálne poruchy
4. ŠTÁDIUM ODCHODU
- pomoc pri smrteľných chorobách ľudí a zvierat
5. PRÁCA S ENTITAMI - bytosti bez tela
BENEFITY!
Čo si želáte VY? Kde by ste chceli vidieť zmenu VY?
Chceli by ste viac radosti, v živote viac zábavy, alebo ľahkosti pre vaše telo? Chceli by ste sa ráno zobudiť s pocitom vďačnosti ... šťastný za to, že ste na tejto planéte? Čokoľvek, čo by to mohlo byť, otázkou je, či si to zvolíte?
Tisíce ľudí po celom svete vytvárajú život, ktorý si želajú, použitím jednoduchých a pragmatických nástrojov Access Consciousness.
Všetko sa môže zmeniť a všetko je možné.
ZMYSEL ACCESS CONSCIOUSNESS?
Zmyslom Access-u nie je meniť túto realitu.
Zmyslom Access-u nie je bojovať proti tejto realite.
Zmyslom Access-u nie je vnímať nesprávnosti tejto reality.
Zmyslom Access-u je vytvoriť inú realitu.
Zmyslom Access-u je vytvoriť svet s väčšími a lepšími možnosťami, aby sa darilo celému ľudstvu.
Miesto: Brighter Life Center, Hurbanovo námestie 5, 811 03, Bratislava, Slovakia
Kedy: 22- 25.3.2019 (Piatok - Pondelok), 9.00 - 17.00 hod.
Cena: 1.100€
Podmienky : The Bars kurz
Certifikovaný Facilitátor: Rachel O'Brien
Kurz je v angličtine, so slovenským prekladom (Class is held in English with translation to Slovak language)
RACHEL O'BRIEN>
Abuse Hold Practitioner (AHP)
Facilitátorka - Joy of Business Adv (JACF)
Vkročenie do reality "Byť sami sebou" - Stepping Into You Intro Certification (SIYI)
Facilitátorka Access Bars (BP)
ŠPECIÁLNE LICENCIE>
Access Bars facilitátorka (BF)
Certifikovaná Access facilitátorka (CF)
Facilitátorka Telesných procesov (BPF)
Facilitátorka Intro kurzov
Facilitátorka - Vnes do biznisu viac zábavy, Put the Fun Back in Business Facilitator (PTF)
ENGLISH*
The Foundation class is designed to empower you to change anything and everything you’d like to change in your life.
Everything can change. Anything is possible. The question is, will
you choose it?
WHAT WILL YOU LEARN?
You will be given a whole toolbox that will allow you to break apart the foundation of limitation that we so often function from and build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire.
5 Body process:
BMM - Biomimetic & Biomimetric Mimicry - is what you lock into the body trying to duplicate or understand others & how you try to locate yourself in the space of another
CELLULAR MEMORY- is done on scar tissue. It unlocks the trauma so that it returns to its natural state – which is to heal.
MTVSS - is one of the most dynamic hands on tools in Access. Whereas cellular memory is best used to undo the effects of trauma, recent or old, and scar tissue in the body, MTVSS is often the “tool of choice” for undoing almost any way the body is malfunctioning.
EXIT STAGE LEFT- help with terminal illnesses. Can be done on people and animals
WORK WITH ENTITIES - Entities don’t communicate with you the same way we do. They’ll give you the whole picture, they won’t just give you a sentence. So, if they want to communicate with you, they will communicate something you just become aware of.
BENEFITS?
Thousands of people around the world have created the life they desire by using the simple and pragmatic tools of Access Consciousness®️ that you will be introduced to in the Foundation class.
What do you desire? What would you like to be different? Would you like more joy? More fun? More ease? Would you like to wake up in the morning with a sense of gratitude... happy to be on the planet?Whatever it is for you, it is possible.
Place: Brighter Life Center, Hurbanovo námestie 5, 811 03, Bratislava, Slovakia
When: 22- 25.3.2019 (Piatok - Pondelok), 9.00 - 17.00 hod.
Price: 1.100€
Pre-requisites : The Bars Course
Certified Facilitator: Rachel O'Brien
Class is held in English with translation to Slovak language
RACHEL O'BRIEN>
Abuse Hold Practitioner (AHP)
Joy of Business Adv Facilitator (JACF)
Stepping Into You Intro Certification (SIYI)
Access Bars Practitioner (BP)
SPECIAL LICENSE>
Access Bars Facilitator (BF)
Certified Access Facilitator (CF)
Body Process Facilitator (BPF)
Intro Class Facilitator
Put the Fun Back in Business Facilitator (PTF)

food business courses painting
Nearby hotels and apartments
Brighter Life Center
Hurbanovo námestie, Staré Mesto, Bratislavský kraj, Slovensko
Brighter Life Center
Hurbanovo námestie, Staré Mesto, Bratislavský kraj, Slovensko