Artist talk / Lise Autogena och Joshua Portway

Sunday  5 February  2017  2:00 PM    Sunday  5 February  2017 3:00 PM
Save (100) Saved (101)
Last update 06/02/2017
  5

Scroll down for English

Konstnärerna Lise Autogena och Joshua Portway talar om videoverket "Kuannersuit: Kvandefjeldet" (2016) som just nu visas i utställningen Perpetual Uncertainty. Fri entré. Språk: engelska.

Deras rubrik för kvällen är "Priset de är villiga att betala – den pågående striden om uranbrytning i Grönland".

De grönländska och danska myndigheternas arbete för att möjliggöra brytning och export av uran väcker starka känslor i Grönland. Konstnärerna Lise Autogena (Danmark) och Joshua Portway (Storbritannien) har tillbringat sommaren 2016 i Narsaq och Nuuk där de träffat invånare, politiker, fåruppfödare och tjänstemän och intervjuat dem om Kvanefjeldet som är centrum för uranbrytningen.

Några ser gruvan som en möjlighet till ekonomiskt och politiskt självbestämmande medan andra ser den som ett hot mot naturen och mot innevånarnas kultur och hälsa.

Utställningen "Perpetual Uncertainty / Samtida konst i atomkraftens tidsålder" samlar konstnärer från Europa, Japan, USA och Australien som undersöker erfarenheter av atomkraft, radioaktivt avfall, strålning och den komplexa relationen mellan kunskap och mycket långa tidsperspektiv.

-----

Artist talk / The price they are willing to pay – the ongoing battle over uranium mining in Greenland. Artists Lise Autogena and Joshua Portway talk about their work "Kuannersuit: Kvandefjeldet" (2016) in the Perpetual Uncertainty exhibition. Free admission. Language: English.

The authorities in Greenland and Denmark are aiming to allow mining and export of uranium in Greenland. Artists Lise Autogena (Denmark) and Joshua Portway (UK) spent the summer of 2016 in Narsaq and Nuuk interviewing residents, politicians, sheep farmers and officials about Kvanefjeldet - which would be the centre for Greenland's uranium mining.

Some regard the mine as a tool for economic and political independence while others consider it a threat to the residents' culture and health.

Perpetual Uncertainty / Contemporary Art in the Nuclear Anthropocene brings together artists from Europe, Japan, the USA and Australia to investigate experiences of nuclear technology, radiation and the complex relationship between knowledge and the deep time.

The artworks explore how nuclear weapons and nuclear power has influenced our interpretation of concepts such as archives, memory, knowledge and time. How can we understand and visualise the ungraspable timeframe of radioactive half-life? How can we archive and communicate knowledge about radioactivity from generation to generation, hundreds of thousands of years into the future?

culture politics