Bird Eye Ville 2019

Bird Eye Ville 2019
Image from zipeventapp.com
From Thu 18 July 2019 to Tue 23 July 2019
From Thursday 18 July 2019 to Tuesday 23 July 2019
10:30 AM - 9:00 PM
Ended

Bird Eye Ville 2019 - Bird Eye Ville 2019 วันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ตื่นตา ตื่นใจกับนกสวยงามกว่า 50 สายพันธุ์ ภายใต้บรรยากาศสวนอังกฤษสีขาว Birds in British White Garden จัดแสดงนกสายพันธุ์สวยงาม พร้อมจุดถ่ายรูปจำลองบรรกาศสวนอังกฤษ ชมดนตรี folk สบาย ๆ ในสวน Bird House Café ร่วมถ่ายรูปและสัมผัสนกอย่างใกล้ชิดภายใน Giant Bird Cage กรงนกขนาดใหญ่ พร้อมจิบชา กาแฟ และขนมอร่อยๆ จาก Playboy Cafe ร่วมช้อปสินค้าคุณภาพสำหรับคนรักนก อาทิ กรงนกและอาหารนกจากผู้ประกอบการชั้นนำ Bird Green Garden ร่วมช้อปต้นไม้ ดอกไม้ตกแต่งบ้าน และอาหาร organic คุณภาพจากผู้ประกอบการชั้นนำ พิเศษ! สำหรับสมาชิก Kiddy Card สนุกกับกิจกรรม workshop เพ้นท์ปูนปั้นนกน้อยและกิจกรรม Birds Passport ตามล่าหานก 9 ชนิดเพื่อรับของรางวัลภายในงาน Bird Eye Ville 2019 วันที่ 18 - 23 ก.ค. 62 ที่ชั้น 1 ทุกลานกิจกรรม เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

906 Views - 24/07/2019 Last update
workshop
Central Festival East Ville
22 67, 22/67 ประดิษฐ์มนูญธรรม, Lat Phrao, กรุงเทพมหานคร, 10230, กรุงเทพมหานคร, TH

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

22 67, 22/67 ประดิษฐ์มนูญธรรม, Lat Phrao, กรุงเทพมหานคร, 10230, กรุงเทพมหานคร, TH

Discover more events in กรุงเทพมหานคร
Discover now


Central Festival East Ville
22 67, 22/67 ประดิษฐ์มนูญธรรม, Lat Phrao, กรุงเทพมหานคร, 10230, กรุงเทพมหานคร, TH


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Bird Eye Ville 2019
 
 
 
 
Your changes have been saved.