Christoph Niemann. Punct de vedere la MNAC București

COVID-19: many events have been canceled or postponed, please check with the organizer the event status.
Christoph Niemann. Punct de vedere la MNAC București
Image from feeder.ro
Thu 27 February 2020
Thursday 27 February 2020
0:00 AM
Ended

Pentru prima dată la București, MNAC și Hotspot Workhub prezintă cele mai cunoscute opere și serii narative ale lui Christoph Niemann, cum ar fi Coperțile The New Yorker / The New Yorker covers, Desenele de duminică / Sunday Sketches, Forme / Pattern, Caietele de notițe / Sketchbooks, Să dospească / Let It Dough, Ilustrații politice / Political Illustrations, Orașul abstract / Abstract City sau Ilustrațiile Wired / Wired. Acuarele și desene pe șervețele de cafea, lucrări fotografice și cărți de autor, ilustrații din pixeli și animații de realitate virtuală – Niemann găsește întotdeauna noi forme de exprimare artistică. Cu ochelari pentru realitatea virtuală, aplicații pentru copii și adulți și lucrări video, expoziția invită la o experiență artistică completă în familie.
Uneori jucăuș, alteori serios și mereu la obiect, Christoph Niemann surprinde impresii, spune povești într-o clipită, transformă obiecte în miniaturi poetice. Întotdeauna surprinde cu perspective neașteptate asupra a ceea ce este aparent familiar și permite publicului să devine parte integrantă din procesul artistic. În lucrările sale explicit politice îl simțim pe Niemann ca un comentator tăios al zilelor noastre, ilustrațiile sale de copertă pentru legendarul The New Yorker devenind iconice pentru lumea post-adevăr.
Lucrările sale reprezintă gesturi mici, dar necesare, pentru a transforma orice obiect sau fapt cotidian într-o întreagă poveste, imaginile sale oferă cifruri, coduri – o reinterpretare a familiarului, testând limitele abstractizării sale. Christoph Niemann este un narator în imagini, un maestru al momentului perfect, prin observațiile sale precise, ironice, de fiecare zi.
[Credit foto: Matthew Priestley.]
Accesul cu automobilul și cel pietonal se fac pe poarta B3 (intrarea dinspre muzeu).
[EN]
Christoph Niemann. Point of View
MNAC
&
Hotspot Workhub
For the first time in Bucharest, MNAC and Hotspot Workhub are presenting the well-known works and narrative series by Christoph Niemann: The New Yorker Covers, Patterns, Sketchbooks, Let It Dough, Political Illustrations, Abstract City or Wired Illustrations. Watercolours and drawings on coffee napkins, photographic works and author books, pixel illustrations and VR animations – Niemann always finds new forms of artistic expression. With virtual reality glasses, apps for children and adults, or video works, the exhibition invites the public to a 360 degrees family experience.
Sometimes playful, sometimes serious and always to the point, Christoph Niemann captures impressions, tells stories in the blink of an eye, transforms objects into poetic miniatures. He always surprises the viewers with unexpected perspectives on what is apparently familiar and lets them participate in the creative process. In his explicitly political works we experience Niemann as a sharp commentator of the present day, his cover illustrations for the legendary New Yorker are iconic for our post-truth times.
His works represent small but necessary, gestures in transforming any daily object or fact into a whole narrative, his images offer ciphers and codes – a reinterpretation of the familiar, testing the limits of its abstractization. Christoph Niemann is a picture narrator, a master of the perfect moment, surprising and enchanting his precise, ironic everyday observations.
[Photo credit: Matthew Priestley.]
Both pedestrian and car access are made through the B3 Gate (museum entrance).

20046 Views - 30/03/2020 Last update
family
MNAC
Muzeul Național de Artă Contemporană, Strada Izvor 2-4, Bucharest, 50563, Sector 5, Romania
Event from
feeder.ro

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Muzeul Național de Artă Contemporană, Strada Izvor 2-4, Bucharest, 50563, Sector 5, Romania

Discover more events in Bucharest
Discover now


MNAC
Muzeul Național de Artă Contemporană, Strada Izvor 2-4, Bucharest, 50563, Sector 5, Romania
Event from
feeder.ro


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. MNAC
  2. Christoph Niemann. Punct de vedere la MNAC București
 
 
 
 
Your changes have been saved.