DIY: Vianočné ozdoby

Tuesday  11 December  2018  4:30 PM    Tuesday  11 December  2018 8:30 PM
Save Saved
Last update 12/12/2018
  572

Chceli by ste si navrhnúť vlastné drevené ozdoby a skrášliť si tak svoj vianočný stromček? Tak príďte na náš ďalší workshop v Creative Pointe, zameraný na výrobu originálnych drevených dekorácií pomocou lasera, ktoré si nakoniec budete môcť vziať domov!
AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si s vami prejdeme krok po kroku základy 2D modelovania v Corel Draw. Následne si navrhneme vlastný dizajn drevených ozdôb a necháme pracovať laser, ktorý predlohu spracuje a vyreže jednotlivé časti z dreva. Workshop ukončíme testovaním, pričom každý účastník si svoj zhotovený výrobok môže zobrať domov.
KEDY?
Workshop sa uskutoční v utorok 11. decembra 2018 v čase od 16:30 do 20:30 hod.
KDE? V priestoroch tvorivej dielne Creative Point
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Karadžičova 2 - Twin City Blok A
811 09 Bratislava
NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:
- vlastný notebook s myškou
- nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní (http://www.coreldraw.com/en/free-trials/topNav=en)
- kreativitu a dobrú náladu :)
MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!
Účasť je bezplatná.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.
REGISTRÁCIA NA WORKSHOP:
1. PRIHLÁSENIE PRE NEPODNIKATEĽOV TU: https://goo.gl/b8MZLB
2. PRIHLÁSENIE PRE PODNIKATEĽOV TU: https://goo.gl/EcQRkU
(Ak ste sa už ako podnikateľ registrovali do NPC, vyplňte žiadosť TU:
https://goo.gl/Ghkw4Y )
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email
creativepoint@npc.sk
Tešíme sa na Vás!
--
Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.
PODMIENKY:
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
ALEBO
Účastník musí byť podnikateľ
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

business workshop
Nearby hotels and apartments
Karadžičova, Oblasť Dunajská, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Staré Mesto, Bratislava, Bratislavský kraj, 811 09, Slovensko
Karadžičova, Bratislavský kraj, Slovensko
Karadžičova, Oblasť Dunajská, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Staré Mesto, Bratislava, Bratislavský kraj, 811 09, Slovensko
Karadžičova, Bratislavský kraj, Slovensko
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.