DIY: Vianočné ozdoby

Tuesday  11 December  2018  4:30 PM    Tuesday  11 December  2018 8:30 PM
Save Saved
Last update 12/12/2018
  569

Chceli by ste si navrhnúť vlastné drevené ozdoby a skrášliť si tak svoj vianočný stromček? Tak príďte na náš ďalší workshop v Creative Pointe, zameraný na výrobu originálnych drevených dekorácií pomocou lasera, ktoré si nakoniec budete môcť vziať domov!
AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si s vami prejdeme krok po kroku základy 2D modelovania v Corel Draw. Následne si navrhneme vlastný dizajn drevených ozdôb a necháme pracovať laser, ktorý predlohu spracuje a vyreže jednotlivé časti z dreva. Workshop ukončíme testovaním, pričom každý účastník si svoj zhotovený výrobok môže zobrať domov.
KEDY?
Workshop sa uskutoční v utorok 11. decembra 2018 v čase od 16:30 do 20:30 hod.
KDE? V priestoroch tvorivej dielne Creative Point
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Karadžičova 2 - Twin City Blok A
811 09 Bratislava
NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:
- vlastný notebook s myškou
- nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní (http://www.coreldraw.com/en/free-trials/topNav=en)
- kreativitu a dobrú náladu :)
MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!
Účasť je bezplatná.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.
REGISTRÁCIA NA WORKSHOP:
1. PRIHLÁSENIE PRE NEPODNIKATEĽOV TU: https://goo.gl/b8MZLB
2. PRIHLÁSENIE PRE PODNIKATEĽOV TU: https://goo.gl/EcQRkU
(Ak ste sa už ako podnikateľ registrovali do NPC, vyplňte žiadosť TU:
https://goo.gl/Ghkw4Y )
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email
creativepoint@npc.sk
Tešíme sa na Vás!
--
Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.
PODMIENKY:
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
ALEBO
Účastník musí byť podnikateľ
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

business workshop
Nearby hotels and apartments
Karadžičova, Oblasť Dunajská, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Staré Mesto, Bratislava, Bratislavský kraj, 811 09, Slovensko
Karadžičova, Bratislavský kraj, Slovensko
Karadžičova, Oblasť Dunajská, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Staré Mesto, Bratislava, Bratislavský kraj, 811 09, Slovensko
Karadžičova, Bratislavský kraj, Slovensko