Edhe muret kanë veshë

Thursday  22 February  2018  3:00 PM    Thursday  22 February  2018 4:00 PM
Save (19) Saved (20)
Last update 23/02/2018
  7

“Edhe muret kanë veshë”, kështu titullohet nisma e re e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentat e ish Sigurimit të Shtetit, që i kushtohet mbledhjes së dëshmive të të gjithë atyre që vuajtën gjatë regjimit komunist dhe synon të sjellë në dritë një copëz historie, përmes përjetimeve personale. Ky projekt do të krijojë mundësi që shumë njerëz të sjellin dëshmitë dhe përjetimet e tyre personale në vitet e regjimit komunist, ndërsa për të rinjtë të njohin një pjesë të historisë më të errët të vendit tonë.

Nearby hotels and apartments
Qendra Rinore Korçë
Bulevard "Republika" , Ish Shtëpia e Oficerave, Kati i Parë, Korçë, Albania
Qendra Rinore Korçë
Bulevard "Republika" , Ish Shtëpia e Oficerave, Kati i Parë, Korçë, Albania