European Cultural Choices - Slovakia

Wednesday  24 April  2019  0:30 AM    Wednesday  24 April  2019 11:30 PM
Save Saved
Last update 25/04/2019
  1410

Recurring event

European Cultural Choices - Slovakia
From 16 Mar 2019 to 06 May 2019
Go to the event

Kto sú podľa Teba, tí domáci tvorcovia, ktorých miesto je medzi najlepšími v Európe?
Zvoľme si spolu svojich najväčších tvorcov, ktorí budú predstaviteľmi našej národnej kultúry
V Európe - v kontinentálnom dialógu, ktorý presahuje hranice.
Online Choice: bit.ly/EuChoice2019-Slovakia
Which Slovak great minds do you think are worthy of being listed among the greatest in Europe?
Let's choose the great minds who will represent the culture of our country in Europe, in a continental and cross-border dialogue.
EuChoice2019
https://euchoice.org/

culture
Nearby hotels and apartments
Online
Mickiewiczova, Staré Mesto, Bratislavský kraj, Slovensko
Online
Mickiewiczova, Staré Mesto, Bratislavský kraj, Slovensko