Forskningsfrukost: Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030 av och med Sara Gustafsson

Forskningsfrukost: Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030 av och med Sara Gustafsson
Image from eventbrite.co.uk
Fri 6 December 2019
Friday 6 December 2019
7:45 AM - 10:00 AM
Ended

Välkommen på forskningsfrukost!

Konceptet med månatliga forskningsfrukostar har visat sig vara ett populärt koncept där namnkunniga forskare månatligen gästar Helsingborg och bjuder på dagsaktuell forskning inom en rad discipliner med den gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera på det egna värvet.

Programmet för hösten 2019 kan vara det vassaste vi hittills och ivanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00. 

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan).

Fredag 6 december är temat Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030 av och med Sara Gustafsson från Linköpings universitet.

Vid forskningsfrukosten kommer Sara prata om hur kommunernas roll i arbetet med de globala hållbarhetsmålen kan bidra till, förbättra och vidareutveckla kommuners hållbarhetsarbete samt de möjligheter och utmaningar som finns med att arbeta med globala mål på en lokal nivå.

Sara Gustafsson är biträdande professor vid Linköpings universitet och har under de senaste 20 åren forskat om miljö-och hållbarhetsstyrning i kommuner med utgångspunkt i svenska kommuner och deras roll för hållbar utveckling. Hennes forskning bedrivs utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och med fokus på aktörssamverkan. Sedan några år tillbaka fokuserar forskningen på kommunens roll i att översätta och implementera FN:s globala hållbarhetsmål.

Program hösten 2019:

Fredag 6 september: Nils Brunsson - Drömmen om den enkla organisationen

Fredag 11 oktober: Laura Hartman - Incitament, kontroll och tillit - en ekonoms resa mot att förstå hur den offentliga sektorn fungerar

Fredag 8 november: Stefan Holmlid - Välfärd, tjänstelogik och design

Fredag 6 december: Sara Gustafsson – Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030

1218 Views - 07/12/2019 Last update
art
Bredgatan 11
11 Bredgatan, Helsingborg, Skåne län, Sweden

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

11 Bredgatan, Helsingborg, Skåne län, Sweden

Discover more events in Helsingborg
Discover nowBredgatan 11
11 Bredgatan, Helsingborg, Skåne län, Sweden


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Bredgatan 11
  2. Forskningsfrukost: Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030 av och med Sara Gustafsson
 
 
 
 
Your changes have been saved.