Hegelovské interpretační tradice

Friday  16 December  2016  2:30 PM    Friday  16 December  2016 7:00 PM
Save (161) Saved (162)
Last update 17/12/2016
  52

Cílem konference Hegelovské interpretační tradice je ukázat, jakých různých podob nabyla Hegelova filosofie ve 20. st. Konference bude sestávat z 6 příspěvků, které představí důležité nebo zajímavé teorie, které navazují na Hegelovo myšlení. Konfrontace zcela odlišných pramenů a forem osvojení si Hegelových teorií snad naznačí nejen, že Hegelova filosofie je stále živá, ale také že jednotné a hodnotově nezatížené studium Hegela vesměs není možné.

Přednášející:
Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.
prof. Jaroslav Peregrin, CSc.
Tereza Matějčková, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.