Holistic Corner at Techcombank Ho Chi Minh City International

Friday  30 November  2018  8:00 AM    Sunday  2 December  2018 2:00 PM
Save Saved
Last update 03/12/2018
  13

TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI:
We are excited to announce our participation to 2018 Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon with another fantastic Holistic Corner part of our Holistic Fair 2018!
Come and say hi at the Expo Area and meet us and these other amazing holistic companies:
Maple Healthcare
House of Chay
Yoga Pod
La Holista
Nutri-Greens Viet Nam
Vietnam Detox
Kashew Cheese
Aura & Co.
________________________________________________
Chúng tôi rất vinh dự khi cùng đồng hành với sự kiện Marathon Quốc Tế của Ngân hàng Techcombank Hồ Chí Minh với gian hàng Holistic Corner của chúng tôi!
Hẹn gặp các bạn ở khu vực hội chợ của sự kiện, hãy tham gia để xem qua gian hàng của chúng tôi và những doanh nghiệp tuyệt vời khác:
Maple Healthcare
House of Chay
Yoga Pod
La Holista
Nutri-Greens Viet Nam
Vietnam Detox
Kashew Cheese
Aura & Co.

expos
Nearby hotels and apartments
Thu Thiem, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000
ho chi minh city, 700000, vietnam
Thu Thiem, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000
ho chi minh city, 700000, vietnam