III Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje techniczne w aneste

Wednesday  29 March  2017  8:45 AM    Wednesday  29 March  2017 5:00 PM
Save (689) Saved (690)
Last update 30/03/2017
  435

Szanowni Państwo!

W dniu 29 marca 2017 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się III Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje techniczne w anestezjologii, intensywnej terapii i ratownictwie”.

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii TIVA działające przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
Jego Magnificencji prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa dr hab. n. med. Bożenę Czarkowską-Pączek
oraz
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego

Rejestracja: zamknięta.

Opłata za uczestnictwo wynosi:
- uczestnik: 80 zł
- student uczelni wyższej: 40 zł

Wpłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie będą zwracane po dniu 15 lutego 2017.

Punkty edukacyjne: 6.

Program Konferencji:

7.30 - 8.30 - Rejestracja uczestników

8.45 - Otwarcie Konferencji

9.00 – 10.45 PIERWSZA SESJA

9.20 - 9.40 Pętla zamknięta - Janusz Trzebicki

9.40 - 10.00 Neuromodulacja jako szansa na zwalczanie bólu przewlekłego - Nierodziński Wojciech

10.00 - 10.15 Możliwości nowoczesnej pulsoksymetrii - Maciej Latos

10.15 - 10.30 Monitorowanie hemodynamiczne pacjenta we wstrząsie oparzeniowym - Dorota Gajdzik, Martyna Reda

10.30 – 10.45 Dyskusja

10.45- 11.15 Przerwa kawowa
------------------------------------------------------------------------

11.15 - 12.40 DRUGA SESJA

11.15 - 11.35 Innowacje techniczne, które zmieniły postępowanie medyczne przy udrażnianiu dróg oddechowych w stanach nagłych - Paweł Andruszkiewicz

11.35 - 11.55 Wykorzystanie elektroterapii w zaburzeniach rytmu serca - Piotr Bienias

11.55 - 12.10 Wpływ AED i aplikacji mobilnych na przeżywalność pacjenta jako element monitorowania jakości w ratownictwie medycznym - Jerzy Jaskuła

12.10 - 12.25 Wybrane rozwiązania telemedyczne w intensywnej terapii i ratownictwie - Maciej Janusz Krajsman

12.25 - 12.40 Dyskusja

12.40 - 13.10 Przerwa kawowa
------------------------------------------------------------------------

13.10 - 14.45 TRZECIA SESJA

13.10 - 13.30 Nowoczesne techniki wentylacji mechanicznej - Tomasz Łazowski

13.30 - 13.50 Ciągła terapia nerkozastępcza w warunkach OIT - Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

13.50 – 14.10 Zakażenie centralnej linii żylnej - lepiej zapobiegać... czy leczyć sepsę? - Anna Zdun

14.10 – 14.30 Czy grypę można leczyć w OIT? - Paweł Zatorski

14.30 - 14.45 Dyskusja

14.45 – 15.15 Przerwa kawowa
------------------------------------------------------------------------

15.15 – 16.50 CZWARTA SESJA

15.15 – 15.30 Ogromny prestiż i ranga zawodu, to cechuje pielęgniarstwo w Szwajcarii. Co jeszcze wyróżnia ten rynek pracy na tle innych krajów w Europie i dlaczego praca pielęgniarki w Szwajcarii przynosi dużo satysfakcji - Magdalena Domańska

15.30 – 15.45 Symulacja wysokiej wierności w osiąganiu efektów kształcenia w zakresie pielęgniarstwa w zagrożeniu życia - Milena Jagiełło-Paruszewska, Bogumiła Jankiewicz, Małgorzata Gumulak

15.45 - 16.00 Wyposażenie oddziałów intensywnej terapii w świetle przepisów - Anna Goźlińska

16.00 – 16.20 Zakres wykorzystania USG – możliwości i propozycje rozwiązań systemowych w praktyce przedszpitalnej - Tomasz Górecki

16.20 – 16.35 Ultrasonografia w ratownictwie medycznym - Waldemar Machała

16.35 – 16.50 Dyskusja

16.50 – 17.00 Podsumowanie konferencji

Kontakt: intensywnaterapia2017@gmail.com

Serdecznie zapraszamy w imieniu SKN TIVA i Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Nearby hotels and apartments
Centrum Dydaktyczne
Trojdena 2a, Warsaw, 2, Poland
Centrum Dydaktyczne
Trojdena 2a, Warsaw, 2, Poland
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.