III Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje techniczne w aneste

Wednesday  29 March  2017  8:45 AM    Wednesday  29 March  2017 5:00 PM
Save (689) Saved (690)
Last update 30/03/2017
  435

Szanowni Państwo!

W dniu 29 marca 2017 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się III Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje techniczne w anestezjologii, intensywnej terapii i ratownictwie”.

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii TIVA działające przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
Jego Magnificencji prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa dr hab. n. med. Bożenę Czarkowską-Pączek
oraz
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego

Rejestracja: zamknięta.

Opłata za uczestnictwo wynosi:
- uczestnik: 80 zł
- student uczelni wyższej: 40 zł

Wpłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie będą zwracane po dniu 15 lutego 2017.

Punkty edukacyjne: 6.

Program Konferencji:

7.30 - 8.30 - Rejestracja uczestników

8.45 - Otwarcie Konferencji

9.00 – 10.45 PIERWSZA SESJA

9.20 - 9.40 Pętla zamknięta - Janusz Trzebicki

9.40 - 10.00 Neuromodulacja jako szansa na zwalczanie bólu przewlekłego - Nierodziński Wojciech

10.00 - 10.15 Możliwości nowoczesnej pulsoksymetrii - Maciej Latos

10.15 - 10.30 Monitorowanie hemodynamiczne pacjenta we wstrząsie oparzeniowym - Dorota Gajdzik, Martyna Reda

10.30 – 10.45 Dyskusja

10.45- 11.15 Przerwa kawowa
------------------------------------------------------------------------

11.15 - 12.40 DRUGA SESJA

11.15 - 11.35 Innowacje techniczne, które zmieniły postępowanie medyczne przy udrażnianiu dróg oddechowych w stanach nagłych - Paweł Andruszkiewicz

11.35 - 11.55 Wykorzystanie elektroterapii w zaburzeniach rytmu serca - Piotr Bienias

11.55 - 12.10 Wpływ AED i aplikacji mobilnych na przeżywalność pacjenta jako element monitorowania jakości w ratownictwie medycznym - Jerzy Jaskuła

12.10 - 12.25 Wybrane rozwiązania telemedyczne w intensywnej terapii i ratownictwie - Maciej Janusz Krajsman

12.25 - 12.40 Dyskusja

12.40 - 13.10 Przerwa kawowa
------------------------------------------------------------------------

13.10 - 14.45 TRZECIA SESJA

13.10 - 13.30 Nowoczesne techniki wentylacji mechanicznej - Tomasz Łazowski

13.30 - 13.50 Ciągła terapia nerkozastępcza w warunkach OIT - Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

13.50 – 14.10 Zakażenie centralnej linii żylnej - lepiej zapobiegać... czy leczyć sepsę? - Anna Zdun

14.10 – 14.30 Czy grypę można leczyć w OIT? - Paweł Zatorski

14.30 - 14.45 Dyskusja

14.45 – 15.15 Przerwa kawowa
------------------------------------------------------------------------

15.15 – 16.50 CZWARTA SESJA

15.15 – 15.30 Ogromny prestiż i ranga zawodu, to cechuje pielęgniarstwo w Szwajcarii. Co jeszcze wyróżnia ten rynek pracy na tle innych krajów w Europie i dlaczego praca pielęgniarki w Szwajcarii przynosi dużo satysfakcji - Magdalena Domańska

15.30 – 15.45 Symulacja wysokiej wierności w osiąganiu efektów kształcenia w zakresie pielęgniarstwa w zagrożeniu życia - Milena Jagiełło-Paruszewska, Bogumiła Jankiewicz, Małgorzata Gumulak

15.45 - 16.00 Wyposażenie oddziałów intensywnej terapii w świetle przepisów - Anna Goźlińska

16.00 – 16.20 Zakres wykorzystania USG – możliwości i propozycje rozwiązań systemowych w praktyce przedszpitalnej - Tomasz Górecki

16.20 – 16.35 Ultrasonografia w ratownictwie medycznym - Waldemar Machała

16.35 – 16.50 Dyskusja

16.50 – 17.00 Podsumowanie konferencji

Kontakt: intensywnaterapia2017@gmail.com

Serdecznie zapraszamy w imieniu SKN TIVA i Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Nearby hotels and apartments
Centrum Dydaktyczne
Trojdena 2a, Warsaw, 2, Poland
Centrum Dydaktyczne
Trojdena 2a, Warsaw, 2, Poland