JAK Zwiększyć Sprzedaż Roślin

Tuesday  9 January  2018  8:00 AM    Wednesday  10 January  2018 3:00 PM
Save (23) Saved (24)
Last update 11/01/2018
  8

JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ ROŚLIN
warsztaty pod patronatem Związku Szkółkarzy Polskich

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

● rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy o roślinach – asortyment dla klientów
● odpowiedzi na najczęstsze pytania i problemy klientów dotyczące roślin
● argumenty skłaniające do roślinnych zakupów i powrotów do placówki
● praktyczne warsztaty z rozmów z klientami

program: http://szkolenia-zielen.pl/index.php/pl/program-centr

ORGANIZACJA

● 15 godzin szkolenia
● charakter warsztatowy, pozwalający na aktywny kontakt uczestników z prowadzącymi – grupa max 30 osób
● 9-10 stycznia 2018, Centrum Biznesowe i Konferencyjne, ul. Ogrodowa 58, Warszawa