Klimatrevy och föreläsning – ”Pengarna eller livet”

Wednesday  29 August  2018  7:00 PM    Wednesday  29 August  2018 9:30 PM
Save Saved
Last update 30/08/2018
  121

Välkomna till en helkväll kring klimat och hållbarhet. Först en satir över klimatdebatten, i den svarta humorns tecken. Sedan en presentation av urfolkens filosofi Det goda livet, som ett alternativ till det tillväxtfixerade nyliberala tänkandet.
Klimatrevyn Nu hettar det till
Ett lätt spel om en tung fråga. Vi tar humorn till hjälp i klimatdebatten. Ni får träffa ekonomen Max Kosing, politikern Inge Stake, designern Tindra Struts, ingenjören Saga IQ Ståhl, klimatskeptikern Tomas Trotsig samt biologen Anna. N. Värld. De har alla olika ingångar till klimatfrågan och hur den ska lösas. Mer eller mindre hållbara ståndpunkter ställs mot varandra i en komiskt absurd debatt.
Revyn tar ca en halvtimme, synliggör motsättningarna i
klimatdebatten och sätter fart på tankar och frågor. Den har skapats och framförs av Anika Agebjörn och Bill Brolin.
Boken Pengarna eller livet
Finns några gränser för den ekonomiska tillväxten? Ja, säger miljö- och klimatforskarna, gränserna finns och vi närmar oss dem med rasande fart. Ja, säger också politiker, filosofer och aktivister i Latinamerika. De lyfter fram filosofin buen vivir, det goda livet, som ett alternativ till konventionell tillväxtekonomi. Den bygger på urfolkens tanketraditioner och sätter värden som balans, måttfullhet och ömsesidighet högst. Materiellt överflöd kan aldrig kompensera ett relationslöst liv och en utarmad natur.
I boken ”Pengarna eller livet. Om sumak kawsay, ett annat sätt att se på livet” beskrivs, exemplifieras och problematiseras denna alternativa livsfilosofi. Med utgångspunkt hos urfolk och folkrörelser i Latinamerika och med flera exempel från Bolivia, Ecuador och Sverige inbjuder boken till diskussion kring hur vi tar oss ur den eviga tillväxtens tvångströja.
Bokens huvudförfattare Anika Agebjörn presenterar och diskuterar kring denna livsfilosofi och de försök att praktisera den som görs.

ska politics
Nearby hotels and apartments
Helena Elisabeths väg 4, 90342 Umeå, Sweden
4 helena elisabeths väg, umeå, 90342, sweden
Helena Elisabeths väg 4, 90342 Umeå, Sweden
4 helena elisabeths väg, umeå, 90342, sweden
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.