Klub Včelka

Wednesday  24 April  2019  8:00 AM    Wednesday  24 April  2019 1:00 PM
Save Saved
Last update 25/04/2019
  225

Recurring event

Klub Včelka
From 20 Mar 2019 to 20 Mar 2019
Go to the event

Cílem je podpořit děti v jejich přirozeném vývoji, snížení míry sociálního vyloučeni, stigmatizace děti a zvýšeni jejich šanci a schopnosti potřebných pro úspěšné absolvováni běžné základní školy.
Nabídka služeb
*učit děti takovým znalostem, dovednostem a návykům dle jejich věku
*umožnit dětem pobývat, vzdělávat se a projevovat v kolektivu vrstevníků
*umožnit dětem hrát si a vzdělávat se v chráněném a bezpečném prostředí
*podchytit včas připadne výchovné nebo vzdělávací obtíže dítěte, zprostředkovat rodičům dítěte odborné poradenské zařízeni, zajistit návaznou službu
*učit děti dodržovat režim, vědomě jednat podle pravidel
zvyšovat sebevědomí děti a chuť projevovat co umí a potřebují

Nearby hotels and apartments
13 hours ago
Krásná Lípa, Severozápad, Česko
13 hours ago
Krásná Lípa, Severozápad, Česko