Kurs crtanja mandala: Putovanje duše uz oblik i boje (2 časa)

Wednesday  13 June  2018  9:00 AM    Wednesday  13 June  2018 11:00 AM
Save Saved
Last update 14/06/2018
  26

Radionice crtanja mandala imaju za cilj da vas nauče tehnikama crtanja i razumevanja mandale, značenje oblika i boja, da vas relaksira, da nađete svoj mir i otkrijete svoje talente kojima je samo nebo granica!
Mandala predstavlja složeni simbol nastao u kulturi Dalekog istoka na tradiciji tantričkog budizma. Ali, mandale su prisutne u svim kulturama sveta, povezane i prisutne u arhitekturi, filozofiji, umetnosti, ljudskom življenju i razvoju. Zbog toga se smatra da je ideja mandale simbol povezivanja božanskog i ljudskog sveta pretvorena u jedinstvenu harmoniju. Krug je važan za razumevanje, jer je centar pokretanja i stvaranja. Otkriva potencijale, nedoumice, mističnost, nesvesno pretvara u realnost, odiše stvaralačkom energijom koja se širi u prostoru oko nas i dostiže ono čemu svi težimo, a to je harmonija duše i tela u prostoru.
Kurs crtanja mandala će se održati dvaput u toku nedelje (13. i 14. jun), časovi su koncipirani na sledeći način:
Prvi dan (13.6.) – prvi nivo
1. Upoznavanje sa pojmom i značenjem mandale i "magičnog kruga" (10 minuta);
2. Prvi koraci oslobađanja u pokretu i crtanju, gde se iscrtava 6 različitih tehnika (20 minuta);
3. Crtanje lične mandale sa jasnim uputstvima i pojašnjenjima o oblicima-zentangle (30 minuta);
4. Bojenje i oslikavanje lične mandale (50 minuta);
5. Razgovor i povratne informacije (10 minuta).
Drugi dan (14.6.) - drugi nivo:
1. Upoznavanje sa značenjem boja i kako ih koristiti u oslikavanju mandala (20 minuta);
2. Učenje tehnike crtanja mandale "srčane čakre" (30 minuta);
3. Bojenje "srčane čakre" sa uputstvima u kojim situacijama koje boje koristiti (60 minuta);
4. Rekapitulacija naučenog znanja sa pitanjima i odgovorima, povratne informacije (10 minuta).
Cena za ceo kurs: 1400 RSD
U cenu svih Share Square časova uključeno je piće i posluženje,
Morate se prijaviti putem sledećeg linka da biste rezervisali mesto na radionici:
https://sharesqua.rs/class/5b0fa81093154450c2050e0b
Ukoliko imate neki problem prilikom prijave, slobodno nas kontaktirajte na contact@sharesqua.rs
Vidimo se! :)

food courses
Nearby hotels and apartments
Koče Popovića 4, 11000 Belgrade, Serbia
4 koče popovića, belgrade, 11000, serbia
Koče Popovića 4, 11000 Belgrade, Serbia
4 koče popovića, belgrade, 11000, serbia