Lucídne sny a astrálne cestovanie (intenzívny seminár)

Saturday  23 March  2019  10:30 AM    Saturday  23 March  2019 7:30 PM
Save Saved
Last update 24/03/2019
  549

Milí priatelia, srdečne vás všetkých po roku opäť pozývame na ďalší celodenný intenzívny kurz Lucídneho snívania – Brána k poznaniu, zameraného na konkrétne techniky dosahovania bdelosti v snoch, mimotelových zážitkov, astrálneho cestovania a práce so snovým prostredím a snovými postavami.
Po úvodnej prednáške (https://youtu.be/mELVhiaPNSU) zameranej prímárne na odhalenie potenciálu snov, vedomého snívania a astrálneho cestovania, sme pre vás pripravili pokračovanie v podobe komplexne zameraného semináru orientovaného prevažne na konkrétne techniky, aby sme tak tento potenciál mohli čo najefektívnejšie využiť a rozvinúť.
Snenie ako také, je jedným z najprístupnejších a najefektívnejších nástrojov (ktoré má človek k dispozícii) a môže byť výrazne nápomocné na ceste za skutočným poznaním. Teda komplexnejším a objektívnejším poznávaním a pochopením vlastnej podstaty (samého seba), vlastnej mysle a úrovní fyzickej „reality“, v ktorých je naše vedomie projektované.
Čo nám dosiahnutie bdelosti v snoch a astrálne cestovanie umožňuje:
̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅
• vedome kontrolovať svoj sen a usmerňovať jeho dej a prostredie
• vytvárať fascinujúce snové krajiny a situácie podľa vlastných predstáv
• zdieľať sen a astrálny priestor s inými snívajúcími v rovnakom okamihu
• zažiť neobmedzené transformačné skúsenosti ďaleko presahujúce možnosti našej predstavivosti a fantázie
• zbaviť sa nočných môr a strachu zo smrti
• postupne búrať mantinely a hranice našej mysle, ktoré nás obmedzujú na základe vlastných presvedčení
• učiť sa rozširovať svoje vedomie a nadobúdať nové poznatky o živote a existencii
• kontaktovať svojich sprievodcov, učiteľov a iné bytosti
• trénovať senzomotorické schopnosti (bojové umenia, adrenalínové športy, hra na hudobný nástroj a mnoho iných)
• spoznať lepšie samých seba, podstatu mysle, ako aj povahu fyzickej reality
• zretelne rozpoznať čo je to vlastne bdelé vedomie, ako používať zámer, absolútne presvedčenie a očakávanie
• prehlbovať našu schopnosť vnímať a nezaujate pozorovať prostredie a deje okolo nás
• a v neposlednom rade odpútanie od fixácie vedomia na konceptuálne formy a dosiahnutie absolútnej slobody
Témy, ktorým sa budeme na kurze venovať:
̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅
• Fyziológia spánku (spánkový cyklus)
• Povieme si, aký je rozdieľ medzi lucídnym snom, mimotelovým zážitkom, astrálnym cestovaním a astrálnou, či mentálnou projekciou
• Základné predpoklady pre dosahovanie bdelosti počas snov a čo zvyšuje našu úspešnosť
• Oboznámime sa s prekážkami a problémami, ktoré nás môžu pri LD postretnúť a ako ich prekonať
• Ako si zlepšiť pamätanie snov a ako si vytvoriť plán činnosti v LD
• Čo sú testy reality, ako fungujú a ako ich praktikovať
• Povieme si o prirodzených spúšťačoch lucidity
• Techniky na prehlbovanie, predlžovanie a stabilizáciu snového prežitku
• Akým sôsobom meniť snové scény a obrazy (techniky na prácu so snovým prostredím)
• Načrtneme si povahu snového prostredia a ako sa v ňom pohybovať a jednať
• Akým spôsobom sa vysporiadať a prekonať nočné mory
• Liečenie seba a iných pomocou lucídneho snívania
• Ako si vykladať snové symboly cez ktoré k nám prehovára naše podvedomie
• Ako cielene komunikovať s našim nadvedomím (vyššie JA)
• Ako získať odpovede na akékoľvek otázky
• Rôzne druhy snových postáv a ako s nimi komunikovať
• Oboznámime sa s technikami pre dosahovanie a nadobudnutie lucidity (autonómne aj neautonómne)
• Povieme si o suplementoch podporujúcich dosahovanie LD
• Ako správne vytvoriť a používať afirmácie/autosugescie
• Techniky na absolútnu relaxáciu a dosiahnutie spiaceho tela pri plnom vedomí
• Vstup do snu priamo z bdelého stavu
• Priamy výstup zo snového prostredia do surového astrálneho priestoru a fyzickej reality
• Predpoklady pre mimotelový zážitok
• Ako vytvoriť najvhodnejšie a najbezpečnejšie podmienky pre vycestovanie
• Ako rozpoznať mimotelový zážitok a jeho prejavy
• Problémy pri dosahovaní mimotelových zážitkov a ako sa s nimi vysporiadať
• Techniky pre dosiahnutie mimotelového zážitku a astrálneho cestovania
• Ako sa v astrálnom priestore pohybovať a jednať s energetickým telom
• Komunikácia s anorganickými bytosťami a entitami, ktoré stretneme pri cestovaní
• Povieme si o astrálnej rovine a kam všade môžeme cestovať
• Núdzový návrat do tela/ukončenie spánkovej paralýzy
• Cenné rady ako sa vyhnúť nebezpečenstvu pri astrálnych cestách a mnoho ďalších užitočných informácií....
Každý účastník kurzu dostane obsiahle tlačené materiály so zhrnutými informáciami z celého kurzu.
Čas konania: sobota 23. marca (10:30 – 19:30h)
Miesto: La Mond Centrum, Nevädzová 4, Bratislava
Cena za celodenný seminár je 48€
Pre úspešnú registráciu a následnú účasť na seminári je nutné vyplniť tento prihláškový formulár http://www.lucidnesny.sk/kurzy/registracia/
V prípade, že sa kurzu nechcete, alebo nemôžete zúčastniť v danom termíne osobne, tak nás prosím kontaktujte cez registračný formulár, alebo na našej mailovej adrese info@lucidnesny.sk a určite sa vieme dohodnúť na inej alternatíve.
A na záver aspoň v skratke aj niečo o mojej ceste a prečo považujem za také dôležité sa s vami o nadobudnuté poznanie podelit.
Komplexnému skúmaniu života sa venujem od kedy som si začal uvedomovať svet a vlastné bytie v ňom. Dlhé roky sa moje pokusy o preniknutie k samotnej podstate a pochopeniu celého tohto divadla (prečo som tu a čo má toto celé akože znamenať) odohrávali takmer výhradne vo fyzickej rovine a tomu zodpovedala aj úspešnosť a hĺbka pochopenia, až kým som sa nestretol s pojmom Lucídne snívanie.
Ľudia sa ma často pýtajú do akej miery mi lucídne sny zmenili život a odpoveď nie je vobec jednoduchá. Zmenili ho totiž Absolútne(!) a keby som to mal vyjadriť v obľúbených stupňoch, tak také stupne ešte nevymysleli :)
Lucídne sny mi skutočne otvorili bránu a umožnili vstúpiť do sveta za oponou... sveta neznámeho, tajomného a navonok ukrytého pred zrakmi väčšiny obyvateľov tejto planéty. Stali sa pre mňa nástrojom poznávania skutočnej povahy všednej reality, ako aj vedomia, mysle a hlavne vlastného jadra bytosti, ktorá sa tohto divadla účastní ako pozorovateľ.
Praktické uchopenie bdelej pozornosti a jasného zámeru tak považujem za zlomový a hlavne kľúčový moment v existencii každej bytosti kráčajúcej k absolútnemu poznaniu a slobode.

courses
Nearby hotels and apartments
Nevädzová, Ružinov, Bratislavský kraj, Slovensko
Nevädzová, Ružinov, Bratislavský kraj, Slovensko