MEMBENTUK KEUSAHAWANAN : Proses perubahan minda dan sikap

COVID-19: many events have been canceled or postponed, please check with the organizer the event status.
MEMBENTUK KEUSAHAWANAN : Proses perubahan minda dan sikap
Image from eventbrite.com
Wed 15 April 2020
Wednesday 15 April 2020
9:00 AM - 5:00 PM
Ended

MEMBENTUK SIKAP KEUSAHAWANAN  :  Proses perubahan minda


Bengkel intensif 2 hari

Bulan ini dan bulan hadapan

keusahawanan ialah suatu proses dan perjalanan permikiran dan tindakan yang membolehkan saorang itu mengenal peluang, menghadapi risiko, mecipta produk dan membangunkan model perniagaan yang dapat menghasilkan pulangan yang tinggi bagi diri beliau.

MATLAMAT KURSUS

 • Membentuk minda dan menggalak keusahawanan kepada peserta

 • peserta akan turut faham tentang sikap dan kemahiran yang patut ada pada sesaorang untuk berjaya sebagai usahawan.

METODOLOGI

 • Kajian kes

 • Analisis spreadsheet 

 • Perbincangan kumpulan

LAPAN TIANG SERI KEUSAHAWANAN

 1. Kompetensi dan sikap usahawan terhadap 4 dibawah ini.

 2. Ciptaan produk yg viable atau daya maju. (mempunyai kelebihan)

 3. Mengamalkan amalan terbaik sambil mengurangkan risiko

 4. Membentuk strategi yang berintegrasi

 5. Membentuk model yang sesuai untuk menjual produk dan menghasilkan pulangan.

 6. Peluang pasaran yang luar biasa / tiada pesaingan (Pemasaran)

 7. Ganjaran yang melampaui kos wang dan risiko yang dihadapi. (Pulangan)

PROSES KEUSAHAWANAN

 1. Analisis quantitatif yang berasaskan prestasi

 2. Jurang prestasi industri dimana perubahan diperlukan

 3. Pemetaan Strategi dan Pembentukan model perniagaan

 4. Simulate model dan anggar hasil 

 5. Strategi berintegrasi dan pembentukan model dalam carta pulangan terhadap ekuiti

melahirkankeusahawanan.jpg

objektifkursuskeusahawanan.jpg

6kriteriaperniagaan.jpg

Hakcipta terpelihara.

7421 Views - 16/04/2020 Last update
Start Up
Excel College
No. 98 Jalan 14/1, Petaling Jaya, 46100, Selangor, Malaysia
Event from
eventbrite.com

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

No. 98 Jalan 14/1, Petaling Jaya, 46100, Selangor, Malaysia

Discover more events in Petaling Jaya
Discover nowExcel College
No. 98 Jalan 14/1, Petaling Jaya, 46100, Selangor, Malaysia
Event from
eventbrite.com


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
 1. arriffin
 2. MEMBENTUK KEUSAHAWANAN : Proses perubahan minda dan sikap
 
 
 
 
Your changes have been saved.