Michal Truban - Mysli ako inovátor

Wednesday  30 November  2016  11:20 AM    Wednesday  30 November  2016 1:00 PM
Save (116) Saved (117)
Last update 01/12/2016
  15

Na TUZVO opäť zavíta Michal Truban, ktorý nám porozpráva niečo na tému "Mysli ako inovátor", bude to prednáška o podnikaní, inováciách, start-ups a mnohom ďalšom.

Michal Truban je zakľadateľom WebSupport, najväčšieho webhostingu na Slovensku, taktiež participuje na mnohých ďalších úspešných projektoch. O jeho aktivitách si môžete prečítať aj na jeho blogu: http://www.truban.sk/

Prednáška bude prebiehať v miestnosti B8.
Vstup je voľný.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Nearby hotels and apartments
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, 960, Slovakia
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, 960, Slovakia