Michal Truban - Mysli ako inovátor

Wednesday  30 November  2016  11:20 AM    Wednesday  30 November  2016 1:00 PM
Save (116) Saved (117)
Last update 01/12/2016
  14

Na TUZVO opäť zavíta Michal Truban, ktorý nám porozpráva niečo na tému "Mysli ako inovátor", bude to prednáška o podnikaní, inováciách, start-ups a mnohom ďalšom.

Michal Truban je zakľadateľom WebSupport, najväčšieho webhostingu na Slovensku, taktiež participuje na mnohých ďalších úspešných projektoch. O jeho aktivitách si môžete prečítať aj na jeho blogu: http://www.truban.sk/

Prednáška bude prebiehať v miestnosti B8.
Vstup je voľný.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Nearby hotels and apartments
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, 960, Slovakia
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, 960, Slovakia
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.