Moderné alternatívy štátneho súdnictva | Blockchain a právo

Tuesday  11 December  2018  6:30 PM    Tuesday  11 December  2018 8:00 PM
Save Saved
Last update 12/12/2018
  68

Alternatívne riešenie sporov stúpa na popularite a to vďaka mnohým faktorom.
► Už priebehu 30 dní je sporný prípad rozhodnutý kvalitne a odborným rozhodcom.
► Nezávislosť rozhodcov je zaručená jednoduchým algoritmom, ktorý prideľuje prípady skutočne náhodne a bezpečne. Výber rozhodcu je verejne preskúmateľný.
► Doručovanie písomností prebieha spoľahlivo a bezpečne v jednotkách minút.
► Celý proces je neformálny, efektívny a zaručuje ľudský prístup.
► Nad to všetko sú rozhodnutia arbitrov právne vynutiteľné.
Dokázali sme behom 3 mesiacov vyriešiť všetky problémy, ktorými trpí štátne súdnictvo v civilných sporoch a priniesli sme funkčnú alternatívu, ktorá pomôže obchodným spoločnostiam a zároveň aj bežným ľuďom. Prídte sa dozvedieť, ako sme dokázali spojiť blockchain s právom a dokázali nahradiť už zakázané súkromné rozhodcovské súdy a spomalené štátne súdy jednoduchým algoritmom.
Pri prezentácii sa zameriame na rozhodcovské konanie a podpisovú politiku. Pri vytváraní služby sme pracovali s týmito zákonmi, ku ktorým sa v prezentácii dostaneme:
Arbitration Act 1996
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES
Prezentácia bude v slovenčine.
V prípade, že nedisponujete kryptomenami je možné si lístok kúpiť pred začatím akcie na mieste, je však nutná registrácia z kapacitných dôvodov. https://docs.google.com/forms/d/1ZpNCMHT8UlSuCgF2NP-cGytEk_5waD6mfmKaCkCnApI
Upozorňujeme, že kapacita je obmedzená.
Kontaktná osoba eventu je Pavol Trávnik a v prípade otázok ho neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese pavol.travnik@protonmail.com

Nearby hotels and apartments
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.