Motionsstopp 1 november!

Thursday  1 November  2018  12:55 PM
Save Saved
Last update 02/11/2018
  162

Har du åsikter om föreningen? Tycker du att det finns något saknas i Fältbiologerna? Då kan du lämna in en motion till Fältbiologernas riksstyrelse. Ta din chans att förändra och påverka föreningen!
Vad är en motion?
En motion kan handla om olika saker. Det kan vara allt från förslag på kampanj, ändringar i stadgan, eller några av våra politiska program. Här kan du få tips på hur en motion kan se ut: https://www.faltbiologerna.se/motionsstopp-1-november/
Om du inte redan har läst rikstyrelsens propositioner så gör gärna det! De kan också ge inspiration när du skriver motionen: https://www.faltbiologerna.se/propositioner-infor-ram/
Vem ska ha motionen?
Skicka din motion till riks.styrelsen@faltbiologerna.se
De kommer därefter ge ett motionssvar. Motionerna och rikstyrelsens propositioner kommer därefter diskuteras under Riksårsmötet (RÅM) där alla medlemmar får ta ställning till just din motion!

ska
Nearby hotels and apartments
7 hours ago
hours, ago
7 hours ago
hours, ago