Se och bli sedd – Stockholm

Wednesday  24 April  2019  6:00 PM    Wednesday  24 April  2019 8:30 PM
Save Saved
Last update 25/04/2019
  504

Se och bli sedd – Ömsesidig respekt i mötet med barn
Barn som "trotsar", skriker och får utbrott kan upplevas utmanande för oss vuxna. Om du utgår från att barnet behöver förändras ligger det nära till hands att locka, hota och ta hjälp av guldstjärnor och timeout-stolar. När du istället utgår från att barnet gör så gott det kan för att tillgodose sina behov finns andra lösningar där båda parter blir sedda, hörda, bekräftade, respekterade och tagna på allvar.
Vill du växa tillsammans med de barn du möter? Vill du att både du och barnet ska bli sedda, hörda, bekräftade, respekterade och tagna på allvar? Vill du möta barn utifrån ömsesidig respekt? På föreläsningen får du inspiration för att hitta unika lösningar som berikar relationen till dig själv, de barn du möter och andra i din närhet.
Det krävs mod att växa som förälder/pedagog/vårdnadshavare/mor-och farförälder. Maria delar med sig av sin erfarenhet som föreläsare, kursledare, coach och förälder. Hon berättar med både humor och allvar om egna och andras utmaningar, fallgropar och bakslag. Du uppmuntras att utforska och lita på din egen inre kompass.
Då ömsesidig respekt är i fokus förmedlas inga belönings- eller bestraffningssystem.
För barnen, bebisar och övriga deltagares bästa är föreläsningen endast för vuxna.
För att maximera din upplevelse av föreläsningen har jag skapat ett reflektionsmaterial som jag skickar senast en vecka före föreläsningen. Om du inte har fått detta material innan dess kan du kontakta mig på info@mariaklein.se Det är frivilligt om du läser och svarar på frågorna i materialet. Det är en möjlighet och inget måste.
Maria förbehåller sig rätten att ställa in en föreläsning vid för få anmälda eller på grund av sjukdom. I dessa fall återbetalas biljetterna. Biljetterna är inte återbetalningsbara men kan överlåtas till en vän.
För att möjliggöra för föräldrar oavsett ekonomiska förutsättningar finns olika prisnivåer på biljetter. Det finns en budgetbiljett för 200 kr. Ett förköpspris på 295 kr samt en kompisbiljett för 495 kr (Denna biljett gäller för två personer).

ska
Nearby hotels and apartments
Stadsgården 10, SE-116 45 Stockholm, Sverige
10 stadsgården, stockholm, sverige
Stadsgården 10, SE-116 45 Stockholm, Sverige
10 stadsgården, stockholm, sverige