Odjazdowy bibliotekarz

Saturday  21 May  2016  10:00 AM
Save (30) Saved (31)
Last update 22/05/2016
  1

Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.

Zapraszamy do udziału dnia 21 maja o godz. 10:00.
Zapisy do 16 maja w sekretariacie biblioteki
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Tel. 59 86 22 307
e-mail: ko@biblioteka.lebork.pl
osoba do kontaktu: Aleksandra Werenczuk-Hinc

Strat: Bank PKO PB ul. Staromiejska
Meta: Jezioro Osowskie

Trasa: Lębork - bank PKO BP - ul. Zwycięstwa (ścieżka rowerowa) - ul. Krzywoustego (ścieżka rowerowa) - ul. Kaszubska (ścieżka rowerowa) - szosa/droga asfaltowa nad Jezioro Osowskie

Trasa będzie przebiegać żółtą trasą rowerową do Jeziora Osowskiego oznakowaną przez Stowarzyszenie Rowerowe "Lew Lębork" przy sfinansowaniu jej przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Harmonogram
9.30 - zbiórka uczestników rajdu na ul.Staromiejskiej przy banku PKO BP
10.00 - start i przejazd w/w ulicami
10.30 - 10.40 - postój przy wjeździe na drogę do Jeziora Osowskiego
11.00 - ognisko nad Jeziorem Osowskim i oprowadzenie przez nadleśniczego po szkółce leśnej
13.00 - powrót

Akcja ma charakter rekreacyjny, promujący głównie atrakcje naszego regionu.

Przy organizacji trasy i rajdu wspiera nas Lew Lębork: Lęborskie Stowarzyszenie Rowerowe.

Sponsorem artykułów spożywczych jest market Kaufland w Lęborku.

Współorganizatorzy: Biblioteka Publiczna Gminy Cewice, Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i podpisania regulaminu dostępnego w sekretariacie biblioteki.

REGULAMIN

1.Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2.Udział w rajdzie jest nieodpłatny, mogą w nim uczestniczyć jedynie osoby, które zapisały się w wyznaczonym terminie.
3.W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
4.Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
5.Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych oraz zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych.
6.Organizatorzy zapewniają służby porządkowe. Służby te wyróżniają się żółto-czarnymi koszulkami z napisem LEW LĘBORK
7.Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
8.Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
9.Osoby biorące udział w rajdzie zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
10. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych rajd może zostać odwołany przez organizatora. W razie potrzeby należy kontaktować się z organizatorami pod nr telefonu 59 8622307.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w przebiegu trasy rajdu.
12.Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu i udostępnienia zdjęć w celach promocyjnych dla sponsora akcji marketu Kaufland.
13.Z treścią regulaminu rajdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową www.biblioteka.lebork.pl. Regulamin będzie dostępny także w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.

Nearby hotels and apartments
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
Armii Krajowej 16, Lebork, 84, Poland
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
Armii Krajowej 16, Lebork, 84, Poland
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.