Odjazdowy bibliotekarz

Saturday  21 May  2016  10:00 AM
Save (30) Saved (31)
Last update 22/05/2016
  1

Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.

Zapraszamy do udziału dnia 21 maja o godz. 10:00.
Zapisy do 16 maja w sekretariacie biblioteki
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Tel. 59 86 22 307
e-mail: ko@biblioteka.lebork.pl
osoba do kontaktu: Aleksandra Werenczuk-Hinc

Strat: Bank PKO PB ul. Staromiejska
Meta: Jezioro Osowskie

Trasa: Lębork - bank PKO BP - ul. Zwycięstwa (ścieżka rowerowa) - ul. Krzywoustego (ścieżka rowerowa) - ul. Kaszubska (ścieżka rowerowa) - szosa/droga asfaltowa nad Jezioro Osowskie

Trasa będzie przebiegać żółtą trasą rowerową do Jeziora Osowskiego oznakowaną przez Stowarzyszenie Rowerowe "Lew Lębork" przy sfinansowaniu jej przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Harmonogram
9.30 - zbiórka uczestników rajdu na ul.Staromiejskiej przy banku PKO BP
10.00 - start i przejazd w/w ulicami
10.30 - 10.40 - postój przy wjeździe na drogę do Jeziora Osowskiego
11.00 - ognisko nad Jeziorem Osowskim i oprowadzenie przez nadleśniczego po szkółce leśnej
13.00 - powrót

Akcja ma charakter rekreacyjny, promujący głównie atrakcje naszego regionu.

Przy organizacji trasy i rajdu wspiera nas Lew Lębork: Lęborskie Stowarzyszenie Rowerowe.

Sponsorem artykułów spożywczych jest market Kaufland w Lęborku.

Współorganizatorzy: Biblioteka Publiczna Gminy Cewice, Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i podpisania regulaminu dostępnego w sekretariacie biblioteki.

REGULAMIN

1.Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2.Udział w rajdzie jest nieodpłatny, mogą w nim uczestniczyć jedynie osoby, które zapisały się w wyznaczonym terminie.
3.W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
4.Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
5.Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych oraz zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych.
6.Organizatorzy zapewniają służby porządkowe. Służby te wyróżniają się żółto-czarnymi koszulkami z napisem LEW LĘBORK
7.Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
8.Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
9.Osoby biorące udział w rajdzie zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
10. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych rajd może zostać odwołany przez organizatora. W razie potrzeby należy kontaktować się z organizatorami pod nr telefonu 59 8622307.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w przebiegu trasy rajdu.
12.Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu i udostępnienia zdjęć w celach promocyjnych dla sponsora akcji marketu Kaufland.
13.Z treścią regulaminu rajdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową www.biblioteka.lebork.pl. Regulamin będzie dostępny także w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.

Nearby hotels and apartments
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
Armii Krajowej 16, Lebork, 84, Poland
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
Armii Krajowej 16, Lebork, 84, Poland