CSR Västsverige

9 Events 0 Followers
Company

2018 2017

Sveriges största nätverk för hållbart företagande och samhällsansvar Är till för alla verksamheter - stora som små Stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete Erbjuder kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi Oberoende och icke-vinstdrivande förening, medfinansierad av Västra Götalandsregionen Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar 
 
 
 
Your changes have been saved.