Share
Information
Other

Vi är Sveriges största förening för ungdomar intresserade av natur och miljö. Vi är ute i naturen och inne i miljödebatten sedan 1947.
Bli medlem: http://www.faltbiologerna.se/bli-medlem
Ute i naturen. Inne i miljödebatten. Av unga. För unga. Vi är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund och är en oberoende, ideell förening som verkar för ökad kunskap om naturen, ett hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö.

Contacts