Share
Information
Other

Vi är en myndighet som arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från förintelsen.
Observera att kommentarer som kan uppfattas kränkande eller stötande kommer att raderas från facebooksidan. Kommentarer eller inlägg får heller inte bryta mot svensk lag, uppmana till brott, innehålla personangrepp eller nedsättande generaliseringar om andra, vare sig individer eller grupper.

Vi uppmanar alla att följa våra regler för ett gott kommenteringsklimat. Reglerna hittar du här: www.levandehistoria.se/om-oss/om-webbplatsen/regler-kommentarer
Vi arbetar utifrån en övertygelse om att det går att dra lärdom av historien för att motverka och förebygga intolerans. På så sätt bidrar vi till att stärka demokrati, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter.

Vi lär oss att se mönster. Vi tvingas till reflektion kring frågor som rättvisa, medmänsklighet och personligt ansvar. Vi frågar oss hur det var möjligt, och varför det fortfarande är möjligt.

Vårt mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde. Vi ska få dem att lyssna, förstå och agera. Men då räcker det inte att informera. Vi måste vara lika kreativa som vi är relevanta.

Mer information om oss hittar du här: http://www.levandehistoria.se/om