Share
Information
Association

FIBiRL dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.
Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i konsulting.

Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności mieszkańców społeczności lokalnej. Obszary działań Fundacji to: badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

Zarząd Fundacji:
Damian Wojciech Dudała - prezes Zarządu (CEO)
Elżbieta Gruszczyńska - wiceprezes Zarządu
dr Marcin R. Odelski - członek Zarządu

Rada Fundacji:
Piotr Z. Maj - przewodniczący Rady
Mateusz J. Cedro - członek Rady
Joanna Zacharska-Błaszczyk - członek Rady

Contacts