Events created - 2016
January
Thursday 01
July
Share
Information
Other

Tworzymy przestrzeń do integralnego rozwoju.
Uczymy się jak jednocześnie dbać o autonomię jednostek, potrzeby rodzin i dużej ludzkiej wspólnoty oraz potrzeby naszej planety.
Fundacja SieChce powstała w Brodnicy w listopadzie 2009 roku z inicjatywy Moniki i Przemysława Różańskich. Wcześniej w 2007 roku działalność zaczęła nieformalna grupa „Siewcy”, która z kolei wywodzi się z zespołu bębniarskiego „Siewcy Fermentu”. Z czasem grupa powiększała się, a jej członkowie mieli coraz więcej pomysłów na działania nie tylko muzyczne. Tak w końcu zrodził się pomysł na zorganizowanie imprezy pod nazwą Mała Fiesta Brodnicka, która w założeniu była połączeniem cyklu różnorodnych warsztatów twórczych, koncertów muzycznych i pikniku rodzinnego. Organizatorom przyświecała idea „zarażania” mieszkańców Brodnicy twórczymi, alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu. Poza tym bardzo ważnym celem była (i jest) integracja naszej lokalnej społeczności. Od pierwszej Fiesty w czerwcu 2008 roku impreza odbywa się w pomieszczeniach Brodnickiego Domu Kultury (BDK) i przyległym do niego parku. W 2009 r. do „Siewców” dołączył Bartosz Guentzel, który dał silny impuls do utworzenia fundacji. W kilka miesięcy później powstała Fundacja „SieChce”, której fundatorami są Monika i Przemysław Różańscy. W skład zarządu poza fundatorami weszli – Bartosz Guentzel, Marta Niewiadomska-Guentzel i Katarzyna Czubachowska.

Dlaczego „SieChce” ?

Jak mówi prezes fundacji Przemysław Różański „jak SieChce, to się dzieje”, bo aby wprowadzić w życie idee potrzebna jest chęć do działania. Nazwa jest więc przesłaniem i programem osób związanych z fundacją oraz odpowiedzią na jedno z częściej zadawanych im pytań – po co to robicie? – bo nam SieChce. „Siechce” to również nazwa spektaklu Teatru Wiczy założonego w 1991 roku w Brodnicy. Przedstawienie cieszyło się bardzo dużym powodzeniem, dlatego nazwa fundacji jest też ukłonem w stronę energicznych i aktywnych brodniczan, którym „się chciało” . Dodatkowym „smaczkiem” jest fakt, że szef fundacji w latach studenckich był aktorem podobnego teatru z Bydgoszczy „Studio Czyczkowy” i miał okazję widzieć przedstawienie i poznać aktorów z Brodnicy na jednym z teatralnych festiwali w Ciechanowie.
Naszą główną działalnością jest wspieranie rozwoju osób, organizacji i społeczności w oparciu o wartości humanistyczne. Inicjujemy szereg działań w obszarze edukacji demokratycznej, przyrodniczej, pracy z ciałem, psychoedukacji oraz działalności kulturalnej i prospołecznej. Specjalizujemy się w pracy z młodzieżą i dziećmi, jak również z wszystkimi ludźmi, dla których życie to nieustanny proces stawania się sobą.

Naszą inspiracją są założenia psychologii humanistycznej i transpersonalnej. Uczymy się jak te założenia przekuć w rzeczywistą społeczność osób, zainteresowanych rozwojem i harmonijnym współistnieniem. Korzystamy z wieloletnich doświadczeń współpracy z grupami społecznymi i organizacjami z całej Polski. Działamy bazując na entuzjazmie i zaangażowaniu ludzi, mających odwagę bycia kreatywnymi, spontanicznymi i niezależnymi. Dzięki tej odwadze, życie staje się pełne pasji, fascynacji ludźmi i otaczającym nas światem.

Naszą bazą jest pojezierze brodnickie. Aktywnie współdziałamy z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi, siecią agroturystów i rolników ekologicznych. Wypracowujemy sieć powiązań z ośrodkami, organizacjami i instytucjami z całej Polski, którym bliskie są nasze idee i działania. W chwili obecnej inicjujemy działania edukacyjne i rozwojowe w Warszawie, Toruniu i Trójmieście.

Naszym marzeniem jest utworzenie SieChce Osady - otwartej, samowystarczalnej społeczności funkcjonującej w oparciu o zasady głebokiej demokracji, dysponującej własną, ekologicznie uprawianą ziemią oraz odnawialnym źródłem energii. Droga jeszcze daleka, jednak wierzymy, że jak SieChce to się da:)

Zapraszamy serdecznie do współpracy i wsparcia naszych działań.

Contacts