Share
Information
Place

Kulturni centar osnovan je samoinicijativno od strane umetnika/entuzijasta u cilju afirmacije kulturno-umetničkih vrednosti i razvoja hrišćanske i moralne etike.

OFICIJALNI: ummus.predsednik@yahoo.com
MUZIČKI UREDNIK: davidarmus@yahoo.com

Contacts