Share
Information
Place

Lietuvos verslo kolegija - atvira visuomenei aukštoji neuniversitetinė mokykla, kurios visa veikla orientuota į profesines studijas. Lietuvos verslo kolegijoje suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Studijuokite Lietuvos verslo kolegijoje, nes -
• Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis
• Galima pasirinkti studijas anglų kalba
• Tai moderni, šiuolaikiška studijų proceso bazė
• Didžioji dalis studijų programų akredituotos užsienio ekspertų
• Tai išskirtinis dėmesys praktiniam mokymui, naujų studijų metodų diegimui
• Tai naujausios informacinės technologijos
• Kokybiškos studijos
• Tai tarptautiniai studentų mainai

Contacts