Share
Information
Other

Regionteatern Blekinge Kronoberg är länsteater för två län. Spelplats är hela södra Sverige.
Besöksadress: Ringsberg Västergatan 22-24, Växjö

Växeltelefon: 0470-70 05 00

Mail: info@regionteatern.se
Regionteatern spelar ca 400 föreställningar per år fördelade på ca 10 nya uppsättningar. De flesta produktionerna turnerar teatern med och merparten av föreställningarna säljs till andra arrangörer; teaterföreningar, skolor, företag, studieförbund m fl.

Vi möter varje år en publik på ca 45.000. Under 2013 mötte vi över 50 000 personer genom teaterns olika verksamheter.

Teatern har sina lokaler; repetionslokaler, ateljéer, verkstäder, administration och förråd, på Ringsberg i Växjö.

Antalet anställda årligen är ca 120 och i heltidstjänster räknat ca 60. Teatern har 30 tillsvidareanställda medarbetare.

Regionteatern finansieras genom anslag från Statens kulturråd, Landstinget Kronoberg, Landstinget Blekinge, Växjö kommun och genom spelintäkter.

En stor del av repertoaren är nyskriven, specialbeställd av Regionteatern...
...men även klassiker förekommer på programmet. Föreningsteater, lyriska musikprogram, kabaréer och teaterkaféer ingår också i utbudet.

Contacts