Share
Information
Other

Välkommen till Täby kommuns officiella Facebook-sida! Täby kommuns Facebook-sida är en mötesplats mellan kommunen och invånarna och företagare.
På sidan publicerar vi vardagsnära nyheter och samhällsinformation som vi tror är till nytta för kommunens invånare och företagare. Vi på kommunens kommunikationsavdelning hanterar och besvarar inlägg under kontorstid.

Vill du göra en felanmälan? Läs mer om vår mobil-app http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Felanmalan/ där du kan anmäla fel inom Täby kommun direkt. Gå till Appstore och sök på ”Felanmälan Täby kommun”.

De politiska partierna i Täby kommun når du via deras egna Facebook-sidor.

Täby kommun ansvarar för att hålla denna sida under uppsikt. Inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, eller på andra sätt inte bedöms höra hemma på vår Facebooksida, kommer att tas bort. Detsamma gäller inlägg med reklam. Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via Facebook. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på vår Facebooksida.

Täby förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt stänga av användare som bryter mot dessa regler från sidan. I de fall då inläggen även bryter mot Facebooks regler rapporteras avsändaren till Facebook:

• kränkande uppgifter,
• uppvigling, hets mot folkgrupp,
• barnpornografibrott,
• olaga våldsskildring
• upphovsrättsintrång
• reklam eller marknadsföring
• sekretessuppgifter

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 68 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Contacts
Website: taby.se