Share
Information
Other

Växjö FN-förening bildades den 7 april 1978. Vi är en del av FN-distriktet Kronoberg och Svenska FN-förbundet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Vi jobbar på lokal nivå för att sprida FN:s budskap och anordnar event av olika slag i distriktet.

Vi behöver Dig, både som stödmedlem och aktiv som kommer med nya idéer för att föreningen skall utvecklas. Vi behöver Dig som känner att Du har en del kunskaper som Du vill dela med Dig av, och lika viktigt är det för oss alla att vi lär oss mer om frågor som berör vår omvärld både lokalt som internationellt.

Alla är ni lika viktiga för att göra vår röst starkare i samhället. Alla är vi ute efter att lära oss mera om vår omvärld och för att påverka den till det bättre. Ni är hjärtligt välkomna att vara med och påverka tillsammans med oss i vår förening!

För vidare info och kontakt, kontakta oss här på Facebook, eller via e-mail på fn.vaxjo@gmail.com

Contacts