Patrik

Patrik
Thu 28 February 2019
Thursday 28 February 2019
4:00 PM - 8:00 PM
Ended

Pragovka Gallery Vás srdečně zve na autorskou výstavu Veroniky Přikrylové: Patrik. Zahájení proběhne v úterý 26. 2. od 18:00 spolu s dalšími nově otvíranými výstavami v rámci Vernisáže na Pragovce.
//Doprovodný program//
21. 3. Komentovaná prohlídka s umělkyní / Korzo Pragovka / Sandoz Experience
26. 3. Dernisáže na Pragovce / koncert Kolektiv Live Coding
//Info//
Patrik /// 26. 2.-26. 3. /// The White Room
Vystavující: Veronika Přikrylová
Veronika Přikrylová je absolventkou sochařských ateliérů na FaVU v Brně a UMPRUM v Praze, která často pracuje v oblasti řekněme institucionální kritiky. Je pro ni tedy zásadní situace, ve které se jako autorka ocitá. Souběžně s tímto přístupem ale pracuje na různých objektech, které později (nebo jejich principy) využívá v konkrétních realizacích. Přikrylová někdy sochy vytváří, často ale alternuje již existující nebo je přejímá jako ready-mady, přičemž je pro ni důležité, že se jedná o zakoupené zboží, které má svůj vlastní pohyb a oběh a ona – zařazením objektu do jiného, uměleckého oběhu – mu mění základní status quo. Autorka se nevyhýbá symbolickým vyzněním těchto vychýlení. Obdobnou bázi přemýšlení nad situací výstavy představí také v galerii The White Room.
Otvírací hodiny: út-čt: 16-20, pá-so: 14-18
Kolbenova 923/34a, 190 00, Praha 9
Za mediální podporu děkujeme GoOut a Proti šedi
____________en
Pragovka Gallery would like to invite you to the exhibition of Veronika Přikrylová called Patrik in The White Room. The opening will take place on Tuesday, February 26th, 2019, at 18:00 along with other newly opened exhibitions whitin Vernisáže na Pragovce.
//Accompanying program//
21. 3. 18:00 Korzo Pragovka / Sandoz Experience
26. 3. 18:00 Dernisáže na Pragovce / koncert Kolektiv Live Coding
//Info//
Patrik /// 26. 2.-26. 3. /// The White Room
Artist: Veronika Přikrylová
Veronika Přikrylová is a graduate of the Sculpture Studio at Faculty of Fine Arts of Brno and Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM), who often works with a so-called institutional criticism. For this reason, it is the situation she finds herself as an author in, which plays a crucial role. The author uses such an approach also when working on other objects (or their principles) that are later being used in the concrete realizations. Přikrylová sometimes creates sculptures but often alternates the already existing sculptures, or perceives them as ready-made ones, considering the importance of free movement and circulation of purchased goods. A basic status quo of the objects is being changed by placing them in another circulation, precisely in an artistic circulation. The author does not avoid the symbolic expression of these nuances. A similar way of thinking over the situation will be presented on the exhibition in the gallery The White Room.
Opening hours: tu-th: 16-20, fr-sa: 14-18
Kolbenova 923/34a, 190 00, Praha 9

241 Views - 01/03/2019 Last update
culture art sculpture
Kolbenova, Praha, Praha, Česko

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Kolbenova, Praha, Praha, Česko

Discover more events in Praha
Discover now


Kolbenova, Praha, Praha, Česko


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Pragovka
  2. Patrik
 
 
 
 
Your changes have been saved.