ReCap - Regional Capital Market Conference 2018

Wednesday  16 May  2018  5:00 PM    Thursday  17 May  2018 5:00 PM
Save (20) Saved (21)
Last update 18/05/2018
  1166

* Ovde možete ostaviti vaše konakt podatke kako bi ste dobili najnovije vesti u vezi konferencije: https://goo.gl/forms/ziw5JxUpyuLtI1e13 *
* English form: https://goo.gl/forms/2w1R4OoU1MnQdVHi2 *

ReCap – druga po redu Regionalna Capital Market konferencija održaće se 16. i 17. maja u Beogradu, sa ciljem da se povezužu preduzetnici, mentori i potencijalni (impakt) investitori iz Srbije i regiona. Vođeni iskustvom od predhodne godine gde je učestvovalo preko 150 preduzetnika, startapera, mentora i investitora iz Srbije i regiona ovogodišnju ReCap smo unapredili sa novim formatima i brojnim novim predavačima i partnerima.

ReCap je laboratorija koja ukršta veštine pregovaranja i međusobnog povezivanja sa sticanjem novih znanja. Predstavlja svojevrsnu priliku za izgradnju odnosa na relaciji preduzetnik-investitor, u ciju podsticanja prakse fer investicija.

ReCap je okruženje u kome su investitori pozvani da aktiviraju svoju mrežu i tako pokrenu tok investicija, preduzetnici pokazažu autentičnost i održivost svojih poslovnih poduhvata, a mentori prošire svoj profesionalni uticaj. ReCap će svim učesnicima pružiti interaktivno iskustvo usmereno ka inovativnim modelima u investiranju, koji su neophodni za veliki broj startupa u Srbiji i regionu u okviru njihove naredne faze razvoja. ReCap doprinosi bržem sticanju znanja i veština, kao i rastu broja strateških partnerstava i investicija u preduzetničkom ekosistemu.

ReCap se sastoji iz master class-ova, radionica, radnih grupa i posredovanih razgovora preduzetnika, investitora i mentora. Na konferenciji će biti predstavljene različite prakse i mehanzmi investiranja prilagođeni preduzetničkom ekosistemu regiona, među kojima su individualne investicije, impact fondovi, kao i hibridni modeli.

U narednom periodu objavićemo detaljnu agednu kao i govornike u učesnike a za sada najbitnije je da rezervišete 16. i 17. maj i budete u Beogradu ????

* Ovde možete ostaviti vaše konakt podatke kako bi ste dobili najnovije vesti u vezi konferencije: https://goo.gl/forms/ziw5JxUpyuLtI1e13 *
* English form: https://goo.gl/forms/2w1R4OoU1MnQdVHi2 *

------------------------------------------------------------------------------------
** You can leave your contact details here in order to receive the latest news about the conference: https://goo.gl/forms/2w1R4OoU1MnQdVHi2 **

ReCap - the second Regional Capital Market Conference will be held on May 16th and 17th in Belgrade with the aim to connect entrepreneurs, mentors and potential (impact) investors from Serbia and the region. Based on last year's experience where over 150 entrepreneurs, start-up founders, mentors and investors from Serbia and the region came together, we decided to upgrade this year’s ReCap with new formats and a great number of new lecturers and partners.
ReCap is a kind of laboratory that fuses negotiating and networking skills with knowledge acquisition. It is a great opportunity to establish new relationships and connections, especially those of the entrepreneur-investor kind, for the purpose of promoting fair investment practices.
ReCap is an environment that allows: investors to activate their network and thus start the flow of investments; entrepreneurs to demonstrate the authenticity and sustainability of their business ventures; and mentors to expand their professional impact. ReCap provides an interactive experience focused on innovative investment models that are essential for many Serbian and regional start-ups looking to enter the next phase of their development. Knowledge and skill acquisition is a much more rapid process with ReCap which also increases the number of strategic partnerships and investments in the entrepreneurial ecosystem.
ReCap consists of master classes, workshops, working groups and mediated discussions between entrepreneurs, investors and mentors. The conference will present various practices and investment mechanisms tailored to the entrepreneurial environment in the region while also covering individual investments, impact funds and hybrid models.
We will announce a detailed conference agenda as well as a speakers list soon. For now, the most important thing for you to do if you would like to participate in the conference is to book yourself in for May 16th and May 17th and of course, be in Belgrade on those dates. :)

** You can leave your contact details here in order to receive the latest news about the conference: https://goo.gl/forms/2w1R4OoU1MnQdVHi2 **

trade shows conventions
Nearby hotels and apartments
Impact Hub Belgrade
Makedonska 21, Belgrade, 11103, Serbia
Impact Hub Belgrade
Makedonska 21, Belgrade, 11103, Serbia