Rozchod a deti - ako to zvládnuť bez traumy - etikoter. workshop

Thursday  21 February  2019  6:00 PM    Thursday  21 February  2019 8:00 PM
Save Saved
Last update 22/02/2019
  699

ROZCHOD a deti - ako to zvládnuť bez psychickej traumy
Etikoterapeutický workshop o tom, ako sa rozviesť/rozísť s úctou a rešpektom nielen voči sebe, partnerovi, ale aj voči svojim deťom a ako dať deťom lásku a istotu, aj keď s nimi nebudete každý deň.
SVET JE PLNÝ BÝVALÝCH PARTNEROV, ALE BÝVALÉ DETI NEEXISTUJÚ.
Deti chcú mať oboch rodičov a bohužiaľ, práve ich duše sú pri rozvode najviac zranené.
Deti do zhruba 4 rokov vnímajú svet cez emócie a pocity a cítia zo svojich rodičov všetku ich neistotu, strach či napätie. A hoci staršie deti už dokážu veci chápať aj logicky, tiež nemajú jednoduché zorientovať sa v tom, čo sa deje, keď sa rodičia rozchádzajú. Na to, čo sa okolo nich pri a po rozvode deje, reagujú emocionálne a celou svojou bytosťou. Často sa u nich práve v tomto čase začne prejavovať nejaká porucha správania alebo aj nejaký zdravotný problém.
Ako tomu predísť? Ako sa postarať o to, aby
• ste svoje deti uchránili pred veľkým trápením, ktoré pre nich rozvod určite je?
• sa vaše deti necítili spoluzodpovedné za to, čo sa deje?
• vaše deti netrpeli stratou druhého rodiča?
• vaše deti necítili opustené a nemilované?
Rozvod či rozchod nepredstavuje pre deti len jednorazový zásah do života. Je na neho nabalených množstvo nových nepríjemných zásahov do ich života, a to cez:
• nových partnerov rodičov,
• nových súrodencov,
• skrytú agresivitu medzi rodičmi,
• obavy rodičov o to, aby dali deťom všetko, čo vládzu a čo je hlavne viac, ako dáva partner,
• klamstvá, ktorými si chcú rodičia získať náklonnosť detí na úkor partnera.
Ak chcete, aby vaše deti trpeli rozvodom a vašim novým porozvodovým životom čo najmenej, príďte na workshop.
Okrem iného zistíte:
• ako KOMUNIKOVAŤ s partnerom, ktorého by ste už najradšej nevideli, ale ktorý ostáva takisto rodič, aj keď sa zdá, že on je ten horší rodič, ktorý nemôže dať dieťaťu toľko, čo vy,
• aké KOMUNIKAČNÉ NÁVYKY je dobré si osvojiť, aby z vašich detí vyrástli sebavedomí dospelí, aj keď sa ich rodičia rozviedli,
• ako sa vysporiadať so svojím HNEVOM a hnevom vášho partnera,
• ako NEVYCHOVAŤ z vašich dcér "silné" ženy a z vašich synov slabých mužov (týka sa to hlavne mamičiek, ktoré odmietaním otcov detí toto môžu nevedome spôsobiť).
Posolstvo celého workshopu je UKÁZAŤ CESTU, ako byť pre svoje deti rodičia, ktorí sa už síce nemilujú navzájom, ale úctu a rešpekt si vedia prejaviť za každých okolností. Ako im byť príkladom, ktorý môžu nasledovať a istotou, na ktorú sa môžu obrátiť vždy, keď to budú potrebovať.
Viac o lektorke Jane Mladej:
Pracuje ako emočný kouč, etikoterapeut a vzťahový mediátor. S klientami rieši ich vzťahy k sebe, k druhým, pracuje spolu s nimi na ich sebavedomí a sebadôvere.
Emócie pokladá za veľmi dôležité vo vzťahoch a jej zámerom je, aby ľudia vedeli pracovať so svojimi emóciami a s emóciami svojich blízkych. Ak to nevieme a svoje emócie odmietame, potláčame, zľahčujeme alebo sa ich bojíme, prejavia sa na tele ako fyzická bolesť a neskôr ako choroba. A to všetko sa začína v detstve, do ktorého sa často potom v terapiách s klientami vracia, aby pochopili svoj príbeh a mohli zmeniť cestu a smer. Viac sa dozviete na stránke www.koucmed.sk.
Workshop sa uskutoční dňa 21. 2. 2019 o 18.00 h
Cena: 10 eur.
Trvanie: 2 hodiny
Čo si so sebou priniesť: pero, papier a dobrú náladu.
Prihláste sa mailom na jana.mlada@koucmed.sk alebo telefonicky na M: 0944/ 581 222.
Ak zakliknete ZÚČASTNÍM SA na tejto udalosti, je to pre nás len informatívne, pre záväznú rezerváciu je potrebné si svoju účasť zabezpečiť cez mail alebo telefón.
Ďakujem za pochopenie.
Kapacita miest je obmedzená počtom 18 osôb.
Teším sa na vás v Monsters Cafe and Bar
Jana

workshop
Nearby hotels and apartments
Monsters Cafe and Bar
Rusovská cesta, Petržalka, Bratislavský kraj, Slovensko
Monsters Cafe and Bar
Rusovská cesta, Petržalka, Bratislavský kraj, Slovensko