Ruta de les ermites per la vessant de Tebaida de Montserrat

Ruta de les ermites per la vessant de Tebaida de Montserrat
Image from meetup.com
Thu 4 June 2020
Thursday 4 June 2020
0:00 AM
Ended

CAT (ENG Below)

Excursió circular per les ermites més amagades de la zona Nord Oest de Montserrat, zona de Tebaida, es troben en indrets amagats sota roques i agulles.
Les trobarem en diferents estats de conservació, les més ben conservades s han convertit en refugi d excursionistes i escaladors, d altres només en queden les runes.
Moltes es troben en indrets amagats sota roques i agulles. Un recorregut que us sorprendrà de totes totes.
Ens posarem en la pell d aquests ermitans i veurem on vivien els seus retirs espirituals
Impressionants vistes desde varis miradors on reconeixerem moltes de les agulles de Montserrat pel seu nom i forma.
Anirem xino xano, no té masses complicacions si estàs mitjanament habituada a moure t per entorns naturals. Caminarem per corriols més o menys drets, algunes grimpadetes fàcils i alguna sensacions en alçada en miradors, però tots són indrets segurs. No és l excursió més adient si tens símptomes molt acusats de vertigen.

Punt de trobada 2: 9.45h - Bar La Cassola de Collbató
https://goo.gl/maps/2PXHPpF7f1N2

Guia: Ferran (Català, Castellà i Anglès)

Preu Excursió: 20 €
Transport: 6€ (li pagues al conductor del coche en el que vagis)

Nivell: Mig. 5 h d excursió aprox + temps d esbarjo, esmorzar i dinar
Distància aprox: 12 km
Desnivell aprox: 500 m
Hora estimada arribada a Barcelona: 19 h aprox

Material imprescindible:
Botes o sabatilles de muntanya, roba d abric, de pluja i per protegir-nos del solar, 1,5l d aigua i menjar per passar el día (pararem a un bar per esmorzar, allà pots comprar un entrepà)
Recomanacions: Bastons i impermeable / tallavents

www.instagram.com/wildcatalunya/
www.facebook.com/WildCatalunya

____________________________________________

Circular excursion through the most hidden hermitages in the North West area of ​​Montserrat, Tebaida s area, they are in places hidden under rocks and needles.
We will find them in different states of conservation, the best preserved have become a refuge for hikers and climbers, others only the ruins remain.
Many are found in places hidden under rocks and needles. A tour that will surprise you all.
We will put ourselves in the shoes of these hermits and see where their spiritual retreats lived
Stunning views from several viewpoints where we will recognize many of the needles of Montserrat by their name and shape.
We will walk along more or less straight paths, some easy climbs and some sensations of height in viewpoints, but they are all safe places. It is not the most suitable excursion if you have very marked symptoms of vertigo.

Meeting point 2: 9.45am - Bar La Cassola de Collbató
https://goo.gl/maps/2PXHPpF7f1N2

Guide: Ferran (Catalan, Spanish and English)

Excursion price: 20 €
Transport: 6 € (you pay the driver of the car you are going in)

Medium level. 5 h excursion approx + leisure time, breakfast and lunch
Distance approx: 12 km
Elevation gain approx: 500 m
Estimated time of arrival in Barcelona: 19 h approx

Essential material:
Hiking boots or slippers, warm clothes, raincoats and to protect us from the sun, 1.5l of water and food to spend the day (we will stop at a bar for breakfast, there you can buy a sandwich)
Recommendations: Canes and raincoat / windbreaker

www.instagram.com/wildcatalunya/
www.facebook.com/WildCatalunya

2982 Views - 05/06/2020 Last update
music
Metro Palau Reial
Avenida Diagonal con John Maynard Keynes , Barcelona, ES
Event from
meetup.com

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Avenida Diagonal con John Maynard Keynes , Barcelona, ES

Discover more events in Barcelona
Discover now


Metro Palau Reial
Avenida Diagonal con John Maynard Keynes , Barcelona, ES
Event from
meetup.com


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Ruta de les ermites per la vessant de Tebaida de Montserrat
 
 
 
 
Your changes have been saved.