Seminář filmové výchovy a autorského práva

Seminář filmové výchovy a autorského práva
Image from nipos.cz
From Sat 7 December 2019 to Sun 8 December 2019
From Saturday 7 December 2019 to Sunday 8 December 2019
10:00 AM - 7:00 PM
Ended

Seminář se snaží svým zaměřením reagovat na nedostatečné povědomí učitelů a právních aspektech práce s audiovizuálními díly ve školním prostředí. Jedná se zejména o otázky legálního využití filmů pro vzdělávací účely v teoretické výuce v rámci různých předmětů, školních projekcí, přehlídek a festivalů. Seminář se zaměří na legální způsoby distribuce filmů do škol a využití filmových ukázek ve výuce. Dále se zaměří také na praktickou tvorbu audiovizuálních děl žáky, využívání již existujících děl v dětské tvorbě (hudební doprovod dětských filmů apod.), a na otázky nakládání s výtvory žáků, jejich publikování a další zpracování. Úvodní část semináře zasadí tuto problematiku do kontextu autorského práva a také se pokusí odpovědět na nejčastější otázky

a příklady z praxe, které učitele trápí a se kterými si neví rady.

Druhá část semináře pak nabídne možnost prakticky si vyzkoušet

konkrétní postupy přípravy audiovizuálních ukázek pro výuku a základní práci v editačních programech. Součástí druhého dne semináře bude také dílna zvukové postprodukce audiovizuálních děl.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.

Účastníci obdrží osvědčení.

Pořádá NIPOS - ARTAMA ve spolupráci s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu a sdruženími Aeroškola a Fair Art.

175 Views - 09/12/2019 Last update
art cinema courses workshop
Jirečkova
Jirečkova, Praha, 170, Hlavní město Praha, Česko
Event from
nipos.cz

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Jirečkova, Praha, 170, Hlavní město Praha, Česko

Discover more events in Praha
Discover nowJirečkova
Jirečkova, Praha, 170, Hlavní město Praha, Česko
Event from
nipos.cz


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Tereza Nová
  2. Seminář filmové výchovy a autorského práva
 
 
 
 
Your changes have been saved.