Socialna nevroznanost

Wednesday  19 December  2018  2:30 PM    Wednesday  19 December  2018 4:00 PM
Save Saved
Last update 20/12/2018
  147

Recurring event

Socialna nevroznanost
From 28 Nov 2018 to 20 Feb 2019
Go to the event

Dr. Dušan Rutar bo v šolskem letu 2018/2019 izvedel osem predavanj s področja socialne nevroznanosti. Predavanja bodo zastavljena tako, da bo predavatelj znanstvena spoznanja uporabil za analiziranje primerov iz šolskih praks in drugih situacij, kar pomeni, da bo pokazal:
1. kako se dejansko učijo učenci v šolah in kateri so sodobni na znanosti utemeljeni principi učinkovitega učenja;
2. kakšen je pomen motivacije in čustev za učenje;
3. kako ustvarjati avtoriteto v razredu ali drugi skupini;
4. kako pomembni so medsebojni odnosi med odraslimi in otroci/mladostniki, kateri so najbolj želeni odnosi in kako jih vzpostavljati v razredu, skupini ali doma;
5. kako ustvarjati spodbudno učno okolje;
6. kako presegati hierarhije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in prispevati k demokratičnemu vzgojno-izobraževalnemu okolju.
Predavanja bodo izvedena v okviru projekta PoMoč- krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Udeleženci celotnega sklopa dobijo po zaključku tudi 1 točko za napredovanje.
Predavanja so odprta in namenjena vsem, ki jih izbrane teme zanimajo.
SEZNAM IZBRANIH TEM:
Nevrologija človeške narave: 24. oktober 2018
Kako delujejo socialni možgani: 28. november 2018
Kako ljudje razmišljajo o razmišljanju drugih ljudi (theory of mind): 19. december 2018
Kognicija, nasilje in neenakosti med ljudmi: 30. januar 2019
Nevrološke podlage čustvene in socialne inteligence: 20. februar 2019
Moralna kognicija in moralna čustva: 27. marec 2019
Empatija in njen pomen za medsebojne odnose: 24. april 2019
MINDfulness za učitelje in učence: za demokratično razredno in skupinsko klimo: 29. maj 2019
Prijazno vabljeni.

Nearby hotels and apartments
Žale, Kamnik, Upravna Enota Kamnik, Osrednjeslovenska, 1241, Slovenija
Slovenija
Žale, Kamnik, Upravna Enota Kamnik, Osrednjeslovenska, 1241, Slovenija
Slovenija