Socialna nevroznanost

Wednesday  19 December  2018  2:30 PM    Wednesday  19 December  2018 4:00 PM
Save Saved
Last update 20/12/2018
  147

Recurring event

Socialna nevroznanost
From 27 Mar 2019 to 27 Mar 2019
Go to the event

Dr. Dušan Rutar bo v šolskem letu 2018/2019 izvedel osem predavanj s področja socialne nevroznanosti. Predavanja bodo zastavljena tako, da bo predavatelj znanstvena spoznanja uporabil za analiziranje primerov iz šolskih praks in drugih situacij, kar pomeni, da bo pokazal:
1. kako se dejansko učijo učenci v šolah in kateri so sodobni na znanosti utemeljeni principi učinkovitega učenja;
2. kakšen je pomen motivacije in čustev za učenje;
3. kako ustvarjati avtoriteto v razredu ali drugi skupini;
4. kako pomembni so medsebojni odnosi med odraslimi in otroci/mladostniki, kateri so najbolj želeni odnosi in kako jih vzpostavljati v razredu, skupini ali doma;
5. kako ustvarjati spodbudno učno okolje;
6. kako presegati hierarhije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in prispevati k demokratičnemu vzgojno-izobraževalnemu okolju.
Predavanja bodo izvedena v okviru projekta PoMoč- krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Udeleženci celotnega sklopa dobijo po zaključku tudi 1 točko za napredovanje.
Predavanja so odprta in namenjena vsem, ki jih izbrane teme zanimajo.
SEZNAM IZBRANIH TEM:
Nevrologija človeške narave: 24. oktober 2018
Kako delujejo socialni možgani: 28. november 2018
Kako ljudje razmišljajo o razmišljanju drugih ljudi (theory of mind): 19. december 2018
Kognicija, nasilje in neenakosti med ljudmi: 30. januar 2019
Nevrološke podlage čustvene in socialne inteligence: 20. februar 2019
Moralna kognicija in moralna čustva: 27. marec 2019
Empatija in njen pomen za medsebojne odnose: 24. april 2019
MINDfulness za učitelje in učence: za demokratično razredno in skupinsko klimo: 29. maj 2019
Prijazno vabljeni.

Nearby hotels and apartments
Žale, Kamnik, Upravna Enota Kamnik, Osrednjeslovenska, 1241, Slovenija
Slovenija
Žale, Kamnik, Upravna Enota Kamnik, Osrednjeslovenska, 1241, Slovenija
Slovenija
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.