Szkolenie: Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

Wednesday  14 March  2018  9:00 AM    Wednesday  14 March  2018 5:00 PM
Save Saved
Last update 15/03/2018
  830

Co zyskasz? 

- Praktyczną wiedzę na temat organizacji imprez masowych, popartą przykładami z życia organizatora
- Dowiesz się, które wydarzenie jest, a które nie jest imprezą masową
- Poznasz prawne wymogi stawiane organizatorom koncertów i innych imprez dla dużego grona odbiorców
- Zobaczysz, jak przebiega proces uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej, jak wypełnić wniosek i sporządzić regulamin wydarzenia
- Dowiesz się, jak powinna wyglądać sprawna obsługa uczestników oraz jak zadbać o ich bezpieczeństwo

Dla kogo? 

- Dla osób zajmujących się organizacją imprez dla dużych grup uczestników – zarówno masowych, jak i niemasowych: przedstawicieli samorządów, pracowników urzędów gmin i miast oraz innych organów administracji publicznej, klubów, związków sportowych oraz osób prywatnych
- Dla pracowników agencji eventowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę o organizację imprez dla dużych grup uczestników
- Dla aktualnych i przyszłych pracowników agencji koncertowych
- Dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji związanych z organizacją wydarzeń

Program (8h):

1. Impreza masowa – wprowadzenie

1.1. Pojęcie imprezy masowej – które wydarzenie jest, a które nie jest imprezą masową?

1.2. Geneza, początki tworzenia imprez masowych

1.3. Charakterystyka i rodzaje imprez masowych

1.4. Imprezy artystyczno-rozrywkowe a masowe imprezy sportowe – różnice

1.5. CASE STUDY: Największe imprezy masowe w Polsce i na świecie
 
2. Podstawy prawne i obowiązki organizatora

2.1. Ustawodawstwo polskie regulujące organizację imprez masowych

2.2. Organy publiczne biorące udział w wydawaniu zezwoleń

2.3. Obowiązki organizatora imprezy masowej

2.4. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej, odpowiedzialność dostawców, wyłączenie odpowiedzialności

2.5. Ubezpieczenie organizatora imprezy masowej

2.6. Wymagania dotyczące infrastruktury obiektu/terenu oraz zabezpieczeń technicznych

2.7. Służby porządkowe i służby informacyjnej

2.8. Zabezpieczenie medyczne, przeciwpożarowe, pirotechniczne

2.9. System nadzoru wizyjnego

2.10. Zarządzanie kontrolą dostępu

2.11. Podstawowe różnice w ustawodawstwie polskim i zagranicznym
 
3. Proces organizacji imprezy masowej

3.1. Zarządzanie zespołem i procesem organizacji

3.2. Współpraca z wolontariuszami

3.3. Zezwolenia niezbędne do organizacji imprezy masowej

3.4. Dlaczego może być wydany zakaz organizacji imprezy masowej?

3.5. WARSZTAT: Wypełnianie wniosku o przeprowadzenie imprezy masowej

3.6. Poszczególne etapy w przygotowaniach do imprezy masowej (dokumentacje, kosztorys, negocjacje, sponsorzy, budżet itp.)

3.7. Określanie możliwych zagrożeń / arkusz kryzysowy

3.8. Na co zwrócić szczególnie uwagę przy organizowaniu imprezy masowej?

3.9. WARSZTAT: Tworzenie regulaminu imprezy masowej i niemasowej

3.10. Współpraca z mediami

4. Warunki zachowania porządku i bezpieczeństwa na imprezie masowej

4.1. Bezpieczeństwo uczestników

4.2. Zagrożenie terroryzmem

4.3. Kierownik do spraw bezpieczeństwa

4.4. Służby porządkowe i służby informacyjne

4.5. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej

4.6. Ochrona przeciwpożarowa na imprezie masowej

4.7. Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej

4.8. CASE STUDY: Przykłady odwołanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych

 
5. Nadzór nad przebiegiem wydarzenia

5.1. Zbieranie i wymiana informacji o imprezach masowych

5.2. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli przebiegu imprezy masowej

5.3. Rola organów państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa

5.4. Uprawnienia policji oraz służb ochrony podczas imprez masowych

5.5. Przerwanie imprezy masowej – w jakich przypadkach?

5.6. Przepisy karne ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

business courses workshop
Nearby hotels and apartments
Żurawia 22
Warsaw, 5, Masovian Voivodeship, Poland
Żurawia 22
Warsaw, 5, Masovian Voivodeship, Poland