Szkolenie z zarządzania procesami inwestycyjnym w AK

Saturday  16 March  2019  10:00 AM    Sunday  17 March  2019 5:00 PM
Save Saved
Last update 18/03/2019
  531

SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROCESAMI INWESTYCYJNYMI W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU
______________________
Zapraszamy na 2-dniowy intensywny kurs dla branżystów. Głównym celem organizowanego szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji biznesowych w przemysłach kreatywnych z branż projektowania zieleni.
______________________
Przeprowadzone przez nas warsztaty, pozwolą uczestnikom poznać krok po kroku etapy przebiegu procesu inwestycyjnego. Kursanci uzyskają wiedzę, jak rozwiązywać większość problemów jakie mogą pojawić się w kontekście całego procesu, zapoznają się z rolą inspektora nadzoru z punktu widzenia prawa, z zakresem jego pracy, sposobem prowadzenia przez niego procesu inwestycyjnego, a także ze specjalizacjami inspektorskimi.
W celu utrwalenia nabytej wiedzy, prelegenci opowiedzą o przeprowadzaniu procesu inwestycyjnego na konkretnym przykładzie, co pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.
______________________
PROWADZĄCY:
Jacek Gilewicz – inżynier z 12 letnim doświadczeniem w doradzaniu i realizowaniu, a także kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do kierowania i projektowania w specjalności drogowej oraz do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Prowadzi własną działalność związaną z prowadzeniem nadzorów budowlanych.
Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenu Zieleni, pracownik naukowy architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, współwłaściciel firmy architektonicznej Garden Concept. Posiada duże doświadczenie w zakresie kierowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi podczas realizacji obiektów architektury krajobrazu, w tym, budowy ogrodów przydomowych, parków zabytkowych i przestrzeni publicznych. W swoich działaniach zwraca uwagę na projektowo – technologiczne rozwiązania poszczególnych elementów przestrzeni.
______________________
PROGRAM SZKOLENIA:
I DZIEŃ SZKOLENIA (16.03 – sobota)
Czas trwania: 10:00 – 17:00
1) Rola Inspektora w procesie inwestycyjnym
Prowadzący: Jacek Gilewicz
• Inspektor w budowlanym procesie inwestycyjnymi – aspekty prawne (ustawy, rozporządzenia)
• Specjalizacje inspektorskie
• Zakres pracy inspektora – kompetencje
• Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni jako członek zespołu inspektorskiego
2) Proces inwestycyjny – jak to wygląda z punktu widzenia inspektora
Prowadzący: Jacek Gilewicz
• Rodzaje inwestycji i ich organizacji
• Uczestnicy procesu budowalnego
• Proces inwestycyjny na przykładzie: studium przypadku
3) Sposób prowadzenia inwestycji
Prowadzący: Wojciech Januszczyk
• Omówienie etapów procesu inwestycyjnego
• Metody prac Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
• Kto i jak może zostać Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni
II DZIEŃ SZKOLENIA (17.03 – niedziela)
Czas trwania: 10:00 – 17:00
1) Harmonogram prac – proces realizacji inwestycji
Prowadzący: Jacek Gilewicz
• Faza przedprojektowa – inwentaryzacja terenu
• Dokumentacja projektowa – kontrola dokumentacji budowlanej (projekt, STWIOR, BiOZ, przedmiar, kosztorys)
• Faza SiWZ – dobre praktyki
• Faza realizacji
- przygotowanie wytycznych do organizacji i prowadzenia nadzoru nad budową
- harmonogramy - ustalenia procedury na radach budowy
- przygotowanie etapu prac w odniesieniu do harmonogramów ogólnych
- odbiory częściowe prac i akceptacji materiałów
- dokumentacja powykonawcza i protokoły odbioru
- odbiory końcowe
2) Dokumenty dla inspektora – omówienie dokumentacji inwestycji
Prowadzący: Wojciech Januszczyk
• Określenie wstępnych wytycznych programowych zadania
• Analiza możliwości realizacji projektu
• Kontrola dokumentacji projektowej przed odbiorem od projektantów
• Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego
• Przykłady wzór pism
- analiza STWiOR
- plan BiOZ
- przedmiar i kosztorys
______________________
Podczas szkolenia zapewniamy catering, a także spacer po terenach zieleni w Lublinie.
______________________
Miejsce: ul. Cyrulicza 3, Lublin (biuro Fundacji Krajobrazy)
Termin: 16 – 17 marzec (sobota – niedziela) 2019 r.
Koszt szkolenia: 499 zł
**Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie grupy minimum 10 osób.
ZAPISY: http://fundacjakrajobrazy.pl/zapisy/
KONTAKT: ap.krajobrazy@gmail.com
______________________
fundacjakrajobrazy fundacja krajobrazy landscapearchitecture architekturakrajobrazu projektantogrodów architektura krajobrazu szkolenia procesinwestycyjny ogród Lublin

courses
Nearby hotels and apartments
Fundacja Krajobrazy
Cyrulicza, Lublin, lubelskie, RP
Fundacja Krajobrazy
Cyrulicza, Lublin, lubelskie, RP
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.