Szkolenie z zarządzania procesami inwestycyjnym w AK

Saturday  16 March  2019  10:00 AM    Sunday  17 March  2019 5:00 PM
Save Saved
Last update 18/03/2019
  537

SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROCESAMI INWESTYCYJNYMI W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU
______________________
Zapraszamy na 2-dniowy intensywny kurs dla branżystów. Głównym celem organizowanego szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji biznesowych w przemysłach kreatywnych z branż projektowania zieleni.
______________________
Przeprowadzone przez nas warsztaty, pozwolą uczestnikom poznać krok po kroku etapy przebiegu procesu inwestycyjnego. Kursanci uzyskają wiedzę, jak rozwiązywać większość problemów jakie mogą pojawić się w kontekście całego procesu, zapoznają się z rolą inspektora nadzoru z punktu widzenia prawa, z zakresem jego pracy, sposobem prowadzenia przez niego procesu inwestycyjnego, a także ze specjalizacjami inspektorskimi.
W celu utrwalenia nabytej wiedzy, prelegenci opowiedzą o przeprowadzaniu procesu inwestycyjnego na konkretnym przykładzie, co pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.
______________________
PROWADZĄCY:
Jacek Gilewicz – inżynier z 12 letnim doświadczeniem w doradzaniu i realizowaniu, a także kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do kierowania i projektowania w specjalności drogowej oraz do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Prowadzi własną działalność związaną z prowadzeniem nadzorów budowlanych.
Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenu Zieleni, pracownik naukowy architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, współwłaściciel firmy architektonicznej Garden Concept. Posiada duże doświadczenie w zakresie kierowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi podczas realizacji obiektów architektury krajobrazu, w tym, budowy ogrodów przydomowych, parków zabytkowych i przestrzeni publicznych. W swoich działaniach zwraca uwagę na projektowo – technologiczne rozwiązania poszczególnych elementów przestrzeni.
______________________
PROGRAM SZKOLENIA:
I DZIEŃ SZKOLENIA (16.03 – sobota)
Czas trwania: 10:00 – 17:00
1) Rola Inspektora w procesie inwestycyjnym
Prowadzący: Jacek Gilewicz
• Inspektor w budowlanym procesie inwestycyjnymi – aspekty prawne (ustawy, rozporządzenia)
• Specjalizacje inspektorskie
• Zakres pracy inspektora – kompetencje
• Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni jako członek zespołu inspektorskiego
2) Proces inwestycyjny – jak to wygląda z punktu widzenia inspektora
Prowadzący: Jacek Gilewicz
• Rodzaje inwestycji i ich organizacji
• Uczestnicy procesu budowalnego
• Proces inwestycyjny na przykładzie: studium przypadku
3) Sposób prowadzenia inwestycji
Prowadzący: Wojciech Januszczyk
• Omówienie etapów procesu inwestycyjnego
• Metody prac Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
• Kto i jak może zostać Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni
II DZIEŃ SZKOLENIA (17.03 – niedziela)
Czas trwania: 10:00 – 17:00
1) Harmonogram prac – proces realizacji inwestycji
Prowadzący: Jacek Gilewicz
• Faza przedprojektowa – inwentaryzacja terenu
• Dokumentacja projektowa – kontrola dokumentacji budowlanej (projekt, STWIOR, BiOZ, przedmiar, kosztorys)
• Faza SiWZ – dobre praktyki
• Faza realizacji
- przygotowanie wytycznych do organizacji i prowadzenia nadzoru nad budową
- harmonogramy - ustalenia procedury na radach budowy
- przygotowanie etapu prac w odniesieniu do harmonogramów ogólnych
- odbiory częściowe prac i akceptacji materiałów
- dokumentacja powykonawcza i protokoły odbioru
- odbiory końcowe
2) Dokumenty dla inspektora – omówienie dokumentacji inwestycji
Prowadzący: Wojciech Januszczyk
• Określenie wstępnych wytycznych programowych zadania
• Analiza możliwości realizacji projektu
• Kontrola dokumentacji projektowej przed odbiorem od projektantów
• Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego
• Przykłady wzór pism
- analiza STWiOR
- plan BiOZ
- przedmiar i kosztorys
______________________
Podczas szkolenia zapewniamy catering, a także spacer po terenach zieleni w Lublinie.
______________________
Miejsce: ul. Cyrulicza 3, Lublin (biuro Fundacji Krajobrazy)
Termin: 16 – 17 marzec (sobota – niedziela) 2019 r.
Koszt szkolenia: 499 zł
**Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie grupy minimum 10 osób.
ZAPISY: http://fundacjakrajobrazy.pl/zapisy/
KONTAKT: ap.krajobrazy@gmail.com
______________________
fundacjakrajobrazy fundacja krajobrazy landscapearchitecture architekturakrajobrazu projektantogrodów architektura krajobrazu szkolenia procesinwestycyjny ogród Lublin

courses
Nearby hotels and apartments
Fundacja Krajobrazy
Cyrulicza, Lublin, lubelskie, RP
Fundacja Krajobrazy
Cyrulicza, Lublin, lubelskie, RP