Театрални Курсове - Играй театър с Нас - Fa' teatro con Noi

COVID-19: many events have been canceled or postponed, please check with the organizer the event status.
Театрални Курсове - Играй театър с Нас - Fa' teatro con Noi
From Sat 8 February 2020 to Sun 1 March 2020
From Saturday 8 February 2020 to Sunday 1 March 2020
11:00 AM - 1:00 PM
Ended

ИГРАЙ ТЕАТЪР С НАС (for Italian scroll down)

Театрален курс за деца и възрастни, който ще се проведе в 8 срещи по 2 часа.

8 февруари - 1 март 2020 г.

Всяка събота и неделя.

____________________

„Никога не забравяйте, че целта на пътуването ... е самото пътуване!“

Бихме искали след нашия курс всеки да отнесе със себе си незабравими мигове, които театъра има способността да създава.

Театралната лаборатория се изживява, не може просто да се посещава. Общуваме в една защитена обстановка и създаваме истински истории от живота.

Изграждаме вътрешния си свят чрез всеки нов опит.

ОСНОВИ ЦЕЛИ НА НАШИТЕ ЛАБОРАТОРИИ:

 • Стимулиране на творческото мислене и подхранване на въображението;
 • Изследване и обогатяване на изразителността на тялото, движението и гласа;
 • Разбиране на чувствата и свободно изразяване на емоциите;
 • Откриване удоволствието от театралната игра, чрез индивидуална и групова работа;
 • Придобиване на способност за съвместна работа върху една обща цел;

ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ:

Отворени врати за всеки желаещ да се сдобие с нови изживявания. Без ограничение във възрастта.

Групите са съобразени с възрастта и интересите на участниците.

За интересуващите се от театрални курсове на италиански език или на два езика, се сформира специална група.

КОГА:

 • 8 - 9 февруари; 11:00 - 13:00
 • 15 - 16 февруари; 11:00 - 13:00
 • 22 - 23 февруари; 11:00 - 13:00
 • 29 февруари - 1 март; 11:00 - 13:00

КЪДЕ: Есенс център, ул. "6-ти септември" 37, София 1000

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА:

10 лв. на занятие

120 мин.

ЗАПИСВАНЕ: Предварителното записване е задължително!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

тел: 0886 612 917

имайл: lazanzaralab@gmail.com

www.LaZanzaraLab.com

*******

FA 'TEATRO CON NOI

Corso di teatro per bambini e adulti, che si terrà in 8 incontri di 2 ore ciascuno.

8 febbraio - 1 marzo 2020

Ogni sabato e domenica

 ____________________

"Non dimenticare mai che la meta del viaggio ... è il viaggio stesso!"

Il nostro desiderio è di regalare i momenti indimenticabili che il teatro ha la capacità di creare.

Il laboratorio teatrale si vive, non si frequenta. Comunichiamo in un ambiente protetto e creiamo storie di vita vere.

Costruiamo la nostra vita interiore attraverso ogni nuova esperienza.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEI NOSTRI LABORATORI:

 • Stimolare il pensiero creativo e alimentare la fantasia;
 • Esplorare e arricchire l'espressività del corpo, del movimento e della voce;
 • Capire i sentimenti ed esprimere liberamente le emozioni;
 • Scoprire il piacere del gioco teatrale attraverso il lavoro individuale e di gruppo;
 • Acquisire la capacità di lavorare insieme su un obiettivo comune;

DESTINATARI:

Porte aperte a chiunque desideri vivere nuove esperienze. Nessuna limitazione di età.

I gruppi sono adattati all'età e agli interessi dei partecipanti.

Per coloro che sono interessati ai corsi di teatro in lingua italiana e in bilingue, viene formato un gruppo speciale.

QUANDO:

 • 8 - 9 febbraio; 11:00 - 13:00
 • 15-16 febbraio; 11:00 - 13:00
 • 22-23 febbraio; 11:00 - 13:00
 • 29 febbraio - 1 marzo; 11:00 - 13:00

DOVE: Essence Center, 6 Septemvri Str., Sofia 1000

PREZZO PROMOZIONALE:

10 BGN a lezione

120 min.

ISCRIZIONI: La prenotazione è obbligatoria!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

tel: 0886 612 917

e-mail: lazanzaralab@gmail.com

www.LaZanzaraLab.com 

34076 Views - 02/03/2020 Last update
culture theater art education
Essence center
ulitsa "6-ti septemvri" 37, Sofia, 1000, Sofia City Province, Bulgaria
Membership card and dress code
Удобни черни (тъмни) дрехи, подходящи за движение и по възможност танцови туфли/цвички или боси/по чорапи.

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

ulitsa "6-ti septemvri" 37, Sofia, 1000, Sofia City Province, Bulgaria

Discover more events in Sofia
Discover now


Essence center
ulitsa "6-ti septemvri" 37, Sofia, 1000, Sofia City Province, Bulgaria
Membership card and dress code
Удобни черни (тъмни) дрехи, подходящи за движение и по възможност танцови туфли/цвички или боси/по чорапи.


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
 1. La Zanzara Lab
 2. Театрални Курсове - Играй театър с Нас - Fa' teatro con Noi
 
 
 
 
Your changes have been saved.