Tirsdagsforedrag: Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnam

Tuesday  19 March  2019  6:30 PM    Tuesday  19 March  2019 7:30 PM
Save Saved
Last update 20/03/2019
  46

Inge Særheim, stadnamngranskar ved Universitetet i Stavanger held tysdag 19. mars foredraget "Tasen, Oksa og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnamn."
Langs norskekysten finn ein mange namn på grunnar og skjer som inneheld eit nemne for husdyr, og slike namn førekjem også i vikingkoloniar vest i havet. Slike namn ser ut til å vera metaforar som ofte skildrar forma til lokalitetane. Nokre namn kan ha samband med førestillingar om ord for husdyr som tabunemningar og bruk av noanemningar (erstatningsord) i staden for dei verkelege namna.
Kvar tysdag har biblioteket i 2. etasje ope til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har ope til kl. 20.00.
Akademisk kvarter
Før foredraga på tysdager tilbyr vi ei kort omvisning i utstillingane, og så langt det er mulig knytt vi omvisninga opp til kveldens tema. Akademisk kvarter startar kl 18 og det er gratis inngang.
Bilde av "Hesten"

Nearby hotels and apartments
Arkeologisk museum, UiS
Peder Klows gate, Stavanger, Norge
Arkeologisk museum, UiS
Peder Klows gate, Stavanger, Norge