Trygghetsvandring i kv Romalyckan

Tuesday  12 February  2019  7:30 PM    Tuesday  12 February  2019 8:30 PM
Save Saved
Last update 13/02/2019
  130

För oss på Växjöbostäder är det viktigt att du som hyresgäst känner dig trygg och trivs i ditt bostadsområde. Därför anordnar vi regelbundet trygghetsvandringar i våra områden.
Den 12 februari är det dags för en trygghetsvandring för boende i kvarteret Romalyckan.
Datum: Tisdag 12 februari
Tid: 19.30
Mötesplats: Furutåvägen 17A
Trygghetsvandring för boende i kvarteren: Romalyckan
Under en trygghetsvandring promenerar vår personal tillsammans med dig som hyresgäst igenom ditt område för att inventera det ur en trygghetssynpunkt. Vi tittar tillsammans på belysning, buskage och om det finns några passager som kan upplevas otrygga. Syftet med detta är att skapa tryggare miljöer genom att tillvarata kunskaper och erfarenheter om olika platser.
Finns det områden i ditt kvarter som du upplever kan bli mer trygga? Kontakta gärna oss för att prata om möjligheten att anordna en trygghetsvandring i just ditt område. Du når bostadssociala gruppen på tel. 0470 - 59 90 00.

Nearby hotels and apartments
Furutåvägen 17A, SE-352 54 Växjö, Sverige
16a furutåvägen, växjö, sverige
Furutåvägen 17A, SE-352 54 Växjö, Sverige
16a furutåvägen, växjö, sverige