Wellness - Jaroslav Košš

Thursday  12 July  2018  6:30 PM    Thursday  12 July  2018 8:00 PM
Save Saved
Last update 13/07/2018
  1047

Kurátorka: Eva Kapsová
Vernisáž:12.7. o 18.30
Trvanie výstavy: 12.7.-12.8. 2018
Vo Wellness Jara Košša sa v prenesenom metaforickom a vizuálne artikulovanom zmysle stretajú všetky významy, ktoré táto činnosť, program či cesta v kultúrnych vrstvách dávnej a modernej spoločnosti priniesli. Wellness ako program očisty, revitalizácie telesných a duševných energií sa v dnešnom ponímaní praktizuje v centrách spojených s telesnými aktivitami (kúpeľ, fitness a pod.). Jaro Košš však privádza návštevníka do výstavného priestoru, v ktorom podstúpi očistný kúpeľ v mentálnej sfére.
Wellness mysle sa bude dotýkať predovšetkým tých divákov, ktorí vedia čítať v spleti odkazov na dianie v aktuálnych procesoch spoločnosti, vedy, náboženstva, politiky, umenia i jeho prevádzky. Autor odkazuje na celkom konkrétne naratívy späté s nedávnym a súčasným dianím, ktoré komentuje s radikálne neľútostným, sarkastickým, ironickým, niekedy úsmevným i zmierlivým pohľadom.
Formálne stavia na podmienkach tvorby obrazových koláží v počítačovom prostredí, zámerne však rezignuje na najnovšie technológie, fluidne stierajúce švy medzi apropriovanými a kolážovito prepojenými obrazmi zo sveta mas/médií. Naopak, akoby v priznanej retroforme strihu ponechával viditeľné hranice medzi obrazmi, ktoré prepája tak, aby bol zrejmý ich významový a vizuálny nesúlad. Tento spôsob ešte ostrejšie vymedzuje kontrapozície, absurdné apórie, nonsensy významov, ktoré ale skutočne stoja v podhubí navonok racionálne argumentovaných, kultúrne a politicky zdanlivo opodstatnených prejavov, v konečnom dôsledku však mocensky motivovaných (a „z pohľadu vesmíru“) malodušných konaní.
Spoločnou premenou Koššovej totálnej inštalácie v priestore Domu umenia je na orwelovský spôsob naprogramovaný robotický svet, nad ktorým už jeho účastník – človek- robot, či už je v pozícii riadeného, alebo aj riadiaceho, stráca kontrolu.
Návštevník výstavy vchádza do sprchy obrazovotextových polí a orientuje sa vlastnou logikou vo vrstvách významov, formálne a formátovo rôznorodo zakliesnených na plochách posterov, lištách panelov, v telách objektov a inštalácií – podobne ako sa prediera medzi správami pri surfovaní na sociálnych sieťach, v spleti ktorých sa stráca povedomie centra.
Je na divákovi, či práve v tejto, Koššom symbolicky nastavenej postfaktickej robotickej situácii, prejde očistnou kúrou a vďaka tomu objaví „manuál“ pre aspoň náznak svojho (aktuálneho) modus vivendi.
Súčasťou výstavy sú sprievodné neformálne diskusie, ktoré je autor odhodlaný viesť s návštevníkmi.
Jaroslav Košš (*1956), štúdium na VŠUP v Prahe v ateliéri profesora Otta Eckerta (1978-1984). Pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave a Fakulte výtvarných umení AU v Banskej Bystrici. V súčasnosti tvorí v slobodnom povolaní. Venuje sa objektu, inštalácii, performancii, videoumeniu a aktivizmu v umení. V rokoch 1989-1997 spolupracoval so Združením N´89. Vystavoval doma a v zahraničí. Žije v Nitre.

sports
Nearby hotels and apartments
Námestie SNP 12, 811 06 Bratislava, Slovakia
12 námestie snp, bratislava, 811, slovakia
Námestie SNP 12, 811 06 Bratislava, Slovakia
12 námestie snp, bratislava, 811, slovakia