Wspomaganie i terapia rodziny dziecka z autyzmem niepełnosprawno

Saturday  16 March  2019  9:00 AM    Saturday  16 March  2019 7:00 PM
Save Saved
Last update 17/03/2019
  143

Cel szkolenia:
zapoznanie słuchaczy z procesem diagnozy i metodami pracy terapeutycznej z rodziną dziecka autystycznego lub dziecka z inną niepełnosprawnością.
Treści:
1. Zapoznanie słuchaczy z narzędziami i metodami diagnozy postaw rodzicielskich
2. Zapoznanie z etapami i fazami jakie przechodzą rodzice dziecka niepełnosprawnego .
3. Przekazanie wiedzy na temat metod i sposobów terapii i wsparcia rodziny w przebiegu długotrwałego procesu przystosowania do problemów związanych z wychowywaniem i współfunkcjonowaniem w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem
4. Sposoby dostrzegania cech dysfunkcjonalności rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
5. Profilaktyka rozpadu więzi, zapobieganie wypaleniu sił
Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

Nearby hotels and apartments
Insignis - Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju
Wojciecha Żywnego, Lublin, lubelskie, RP
Insignis - Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju
Wojciecha Żywnego, Lublin, lubelskie, RP